YÜZDELER


KONU 28: YÜZDELER

BÖLÜM 3: YÜZDE-ONDALIK GÖSTERİM DÖNÜŞÜMLERİ


BÖLÜM 3: YÜZDE-ONDALIK GÖSTERİM DÖNÜŞÜMLERİ

Bu bölümde, sırasıyla

öğreniyoruz. Yüzde, bir oranı temsil ettiği için bu bölümde karşılaştığımız ondalık gösterimlerin de oranı ifade ettiğini varsayıyoruz. Örneğin, 0,2 gösterimini, 0,2 kg pirincin 1 kg pirince oranı olarak düşünebiliriz.

 

ONDALIK GÖSTERİMİ YÜZDEYE DÖNÜŞTÜRME

Ondalık gösterimi yüzdeye dönüştürme

Ondalık gösterimi yüzdeye dönüştürmek için verilen sayıyı 100 ile çarpıp, sonucu % işaretinin sağına yazarız.

 

0,14’ü yüzdeye çevirelim.

0,14 × 100 = 14 olduğu için 0,14 = %14'tür.

 

0,7’yi yüzdeye çevirelim.

0,7 × 100 = 70 olduğu için 0,7 = %70'tir.

 

0,05’i yüzdeye çevirelim.

0,05 × 100 = 5 olduğu için 0,05 = %5'tir.

Aşağıdaki ondalık gösterimleri yüzdeye dönüştürün.

a) 0,05 = ..........................

b) 0,22 = ..........................

c) 0,6   = ..........................

ç) 0,18 = ..........................

d) 0,01 = ..........................

e) 0,45 = ..........................

 

YÜZDEYİ ONDALIK GÖSTERİME DÖNÜŞTÜRME

Yüzdeyi ondalık gösterime dönüştürme

Yüzdeyi ondalık gösterime dönüştürmek için

  • %50 = ... = 0,5
  • %5 = ... = 0,05
  • %63 = ... = 0,63

Aşağıdaki yüzdeleri ondalık gösterime dönüştürün.

a) %99 = ........................

b) %22 = ........................

c) %56 = ........................

ç) %6   = ........................

d) %20 = ........................

e) %80 = ........................

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Yüzdeler Konusuna Git