YÜZDELER


KONU 28: YÜZDELER

BÖLÜM 4: YÜZDELERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR


BÖLÜM 4: YÜZDELERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

YÜZDE, KESİR VE ONDALIK GÖSTERİMİ KARŞILAŞTIRMA

Yüzde, kesir, ondalık karşılaştırma

Yüzde, kesir veya ondalık gösterim şeklinde verilen oranları karşılaştırabilmek için bu oranların tümünü aynı gösterime dönüştürebiliriz.

Yüzde, kesir ve ondalık gösterim arasındaki dönüşümleri hatırlamak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

..., 0,23 ve %26’yı karşılaştıralım.

 

Verilen tüm oranları yüzdeye, kesre veya ondalık gösterime dönüştürdüğümüzde aynı sonucu elde ederiz. Bu örnekte, tüm oranları yüzdeye dönüştürmeyi tercih ediyoruz.

 • ... ... = %25
 • 0,23 = %23
 

Böylece verilen oranların sırasıyla %25, %23 ve %26 olduğunu görüyoruz.

 

Yüzdeleri sıralarken % işaretinin yanında yazan sayıya bakarız. Bu sayı ne kadar büyükse, yüzde de o kadar büyüktür. Buna göre, bulduğumuz yüzdelerin büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdaki gibidir.

%26 > %25 > %23

Yukarıdaki sıralamada yüzdelerin yerine, soruda verilen kesir ve ondalık gösterimi yazdığımızda, doğru sıralamanın aşağıdaki gibi olduğunu görebiliriz.

%26 > ... > 0,23

Aşağıdaki oranları karşılaştırıp, büyükten küçüğe doğru sıralayın.

a) ...         0,9         %99 : .........>........>.......

b) %22       ...         0,43   : .........>........>.......

c) %42       %4         0,41 : .........>........>.......

ç) 0,6         0,61       ...     : .........>........>.......

d) ...         0,3         %4   : .........>........>.......

e) %8         0,8         ...   : .........>........>.......

 

BİR ÇOKLUĞUN YÜZDESİNE KARŞILIK GELEN MİKTARI BULMA

Çokluğun yüzdesi

Bir çokluğun belli bir yüzdesini bulabilmek için

 • Çokluğu yüzde ile çarpar,
 • Çarpma sonucunu 100’e böleriz.

500 gram beyaz peynirin %5'ini, %10'unu, %20'sini, %50'sini ve %100’ünü bulalım.

 
 • Peynirin %5'i

  (500 × 5) ÷ 100 = 25 gram

 • Peynirin %10'u

  (500 × 10) ÷ 100 = 50 gram

 • Peynirin %20'si

  (500 × 20) ÷ 100 = 100 gram

 • Peynirin %50'si

  (500 × 50) ÷ 100 = 250 gram

 • Peynirin %100

  (500 × 100) ÷ 100 = 500 gram

 
 

Aşağıdaki miktarları bulun.

a) 240’ın %30’u : ......

b) 75’in %20’si: ......

c) 48’in %25’i: ......

ç) 100’ün %100’ü: ......

d) 200’ün %3’ü: ......

e) 80’in %5’i: ......

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Yüzdeler Konusuna Git