KESİRLERLE İŞLEMLER


KONU 15: KESİRLERLE BÖLME

BÖLÜM 1: KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ


BÖLÜM 1: KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ

Kesirlerle bölme

Aşağıdaki adımları izleyerek, kesirler arasındaki bölme işlemini bir çarpma işlemine dönüştürebiliriz.

  • Bölen kesrin (ikinci kesrin) payıyla paydasını yer değiştiririz.
  • Bölme işaretinin yerine çarpma işareti koyarız.
 

... işleminin sonucunu bulalım.

...’nin payıyla paydasını yer değiştirdiğimizde, ... kesrini elde ederiz. Aradaki bölme işaretini de çarpmayla değiştirdiğimizde işlem

...

haline dönüşür. Bu işlemin sonucu ...’dir.

... ... ...

 

İşlemi çarpmaya dönüştürdükten sonra sadeleştirmeler yapabiliriz.

Aşağıdaki işlemleri inceleyelim.

  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulun.

a) ... b) ... c) ... d) ... e) ... f) ... g) ... h) ... i) ... j) ...

CEVAPLAR

NEDEN?

... işlemi bize ... içerisinde kaç tane ...’nin olduğunu verir. Bu kesirleri karşılaştırabilmek için paydaları eşitleyebiliriz. ...’yi ... ve ...’yi ... ile genişlettiğimizde bu kesirler sırasıyla ... ve ... haline dönüşür. İlk kesir ... parçaya bölünen bir bütünün ... parçasını ve ikinci kesir aynı parçalardan ... tanesini göstermek için kullanılır. ... parçanın içinde ... parçadan ... tane vardır. Bu sayı, ... çarpımına eşittir.

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ..., g) ..., h) ..., i) ..., j) ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←