VERİ İŞLEME


KONU 28: VERİ İŞLEME

BÖLÜM 2: İKİLİ SÜTUN GRAFİĞİ


BÖLÜM 2: İKİLİ SÜTUN GRAFİĞİ

Sıklık tablosuna benzer şekilde, sütun grafiğinde de iki veri grubunu bir arada gösterebiliriz. İkili sütun grafiğinde

  • Aynı veriyi gösteren farklı veri gruplarına ait sütunları yan yana çizeriz.
  • Farklı veri gruplarına ait sütunları farklı renklerle gösteririz.
  • Hangi rengin hangi veri grubunu gösterdiğini grafikte belirtiriz.
 
 

Bir otomobil markasının çıkardığı A, B ve C modellerinin 2019 ve 2020 yıllarına ait satış rakamları aşağıdaki sütun grafiklerinde gösterilmiştir.

Tekli sütun grafiği 1

Grafik: 2019 yılı otomobil satış rakamları

Tekli sütun grafiği 2

Grafik: 2020 yılı otomobil satış rakamları

Yukarıdaki verilerin tümünü aşağıdaki gibi tek bir sütun grafiğinde de gösterebiliriz.

İkili sütun grafiği arabalar

Grafik: 2019 ve 2020 yıllarındaki otomobil satış rakamları

Bu grafikte,

  • ilki 2019 yılına ait verileri
  • ikincisi 2020 yılına ait verileri

gösterecek şekilde, her model için yan yana iki sütun çiziyoruz. 2019 yılına ait verileri sarı ve 2020 yılına ait verileri turuncuyla gösteriyoruz. Ayrıca, hangi rengin hangi yıla ait olduğunu yan tarafta belirtiyoruz.

 
 

İkili sütun grafiğinde eksenleri yer değiştirip, sütunları yatay eksene paralel olarak da çizebiliriz.

Aşağıdaki ikili sütun grafikleri aynı verileri göstermektedir.

İkili sütun grafiği arabalar

Grafik: 2019 ve 2020 yıllarındaki otomobil satış rakamları

İkili sütun grafiği yatay

Grafik: 2019 ve 2020 yıllarındaki otomobil satış rakamları

Farklı veri gruplarına ait aşağıdaki sütun grafiklerini birleştirerek ikili sütun grafikleri oluşturalım.

A)

Sütun grafiği para 1

Grafik: Zeynep'in kumbarasındaki para miktarı

Sütun grafiği para 2

Grafik: Abdullah'ın kumbarasındaki para miktarı

B)

Sütun grafiği göz rengi 1

Grafik: A köyü sakinlerinin göz renkleri

Sütun grafiği gözz rengi 2

Grafik: B köyü sakinlerinin göz renkleri

C)

Sütun grafiği elektrik 1

Grafik: A şehrindeki elektrik üretim gücü

Sütun grafiği elektrik 2

Grafik: B şehrindeki elektrik üretim gücü

→KONU ANASAYFASINA DÖN←