VERİ İŞLEME


KONU 28: VERİ İŞLEME

BÖLÜM 1: İKİLİ SIKLIK TABLOSU


BÖLÜM 1: İKİLİ SIKLIK TABLOSU

5. sınıfta bir araştırma sorusuna verilen yanıtları ve istatistiksel verileri sıklık tablosunda ve sütun grafiğinde nasıl gösterebileceğimizi öğrenmiştik.

Örneğin bir okuldaki 5. sınıf öğrencilerine en çok hangi dersi sevdikleri sorulduğunda,

  • 15 öğrenci Matematik,
  • 10 öğrenci Fen ve
  • 5 öğrenci Türkçe

yanıtını veriyorsa, bu verileri sıklık tablosunda ve sütun grafiğinde aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

En Sevilen Ders Yanıt Sayısı
Matematik 15
Fen 10
Türkçe 5

Tablo: 5. sınıf öğrencilerinin en sevdikleri ders

Sütun grafiği-dersler

Grafik: 5. sınıf öğrencilerinin en sevdikleri ders

 
 

5. sınıfta gördüğümüz sıklık tabloları ve sütun grafikleri yukarıdaki gibi tek bir veri grubunu içeriyordu. Aynı soruları iki farklı gruba sorup, verilen yanıtları karşılaştırmak istersek, elde ettiğimiz sonuçları ikili sıklık tablosunda veya ikili sütun grafiğinde gösterebiliriz.

 

İKİLİ SIKLIK TABLOSU

İkili sıklık tablosu, iki veri grubuna ait verilerin tek bir tablo üzerinde gösterilmesiyle elde edilir.

Bir okuldaki 5. sınıf ve 6. sınıf öğrencilerine aynı soruyu yönelttiğimizi ve verilen yanıtlara göre aşağıdaki sıklık tablolarını oluşturduğumuzu düşünelim.

En Sevilen Ders Yanıt Sayısı
Matematik 15
Fen 10
Türkçe 5

Tablo: 5. sınıf öğrencilerinin en sevdikleri ders

En Sevilen Ders Yanıt Sayısı
Matematik 18
Fen 5
Türkçe 7

Tablo: 6. sınıf öğrencilerinin en sevdikleri ders

Bu iki veri grubunu iki farklı sıklık tablosunda göstermek yerine, verilerin tümünü aşağıdaki gibi tek bir sıklık tablosuna yerleştirebiliriz.

En Sevilen Ders Yanıt Sayısı
5. Sınıf 6. Sınıf
Matematik 15 18
Fen 10 5
Türkçe 5 7

Tablo: 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin en sevdikleri ders

Yukarıdaki tabloda her veri grubundan aldığımız verileri farklı bir sütunda gösteriyoruz. Ayrıca, sütunlara yazdığımız sayıların hangi bilgileri gösterdiğini belirtmek için sütunların başına bir de başlık ekliyoruz.

 
 

Birleştireceğimiz tablolardaki veriler aynı sırayla verilmemiş olabilir. Bu durumda, yukarıdaki örnekte olduğu gibi ikinci veri grubunu direkt olarak birincinin yanına yazamayız. Sütunları yan yana getirmeden önce veri gruplarında aynı satırlar aynı yanıtlara denk gelecek şekilde düzenlemeler yaparız.

5. sınıfta, yalnız araştırma sorularına verilen yanıtların değil aynı zamanda istatistiksel verilerin de tablolarda gösterilebildiğini öğrenmiştik. Yukarıdakine benzer şekilde, iki farklı zamana, bölgeye, vs. ait verileri içeren tabloları birleştirerek de ikili tablolar elde edebiliriz.

Bir okul kantininde geçen hafta ve bu hafta hangi gün kaç tost satıldığı aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Günler Satılan Tost Sayısı
Pazartesi 97
Salı 115
Çarşamba 87
Perşembe 63
Cuma 101

Tablo: Bu hafta kantinde satılan tost sayıları

Günler Satılan Tost Sayısı
Pazartesi 75
Salı 85
Çarşamba 70
Perşembe 50
Cuma 82

Tablo: Geçen hafta kantinde satılan tost sayıları

Bu iki tabloyu birleştirerek, iki haftanın verilerini bir araya getirelim. Önceki örnekte olduğu gibi her veri grubunu farklı bir sütunda gösterip, bu sütunların başına uygun başlıklar ekleyelim.

Günler Satılan Tost Sayıları
Bu Hafta Geçen Hafta
Pazartesi 97 75
Salı 115 85
Çarşamba 87 70
Perşembe 63 50
Cuma 101 82

Tablo: Geçen hafta ve bu hafta kantinde satılan tost sayıları

İkili sıklık tablolarında satır ve sütunları yer değiştirebiliriz.

Aşağıdaki tablolar aynı verileri göstermektedir.

Otomobil Markası Satılan Otomobil Sayıları
2019 2020
A 19 bin 23 bin
B 15 bin 20 bin
C 25 bin 17 bin
D 26 bin 18 bin

Tablo: Son iki yılda satılan otomobil sayıları

Otomobil Markası A B C D
Satılan Otomobil Sayıları 2019 19 bin 15 bin 25 bin 26 bin
2020 23 bin 20 bin 17 bin 18 bin

Tablo: Son iki yılda satılan otomobil sayıları

İki farklı tablo halinde gösterilen aşağıdaki verileri tek bir tabloya dönüştürün.

A)

Oyun Türü Yanıt Sayısı
Strateji 10
Rol Yapma 8
Spor 13

Tablo: Ortaokul öğrencilerinin tercih ettiği oyun türü

 
Oyun Türü Yanıt Sayısı
Strateji 20
Rol Yapma 18
Spor 5

Tablo: Lise öğrencilerinin tercih ettiği oyun türü

B)

Yatırım Önceliği Emlak Altın Döviz
Yanıt Sayısı 10 20 8

Tablo: Kadınların tercih ettiği yatırım türü

 
Yatırım Önceliği Emlak Altın Döviz
Yanıt Sayısı 15 5 12

Tablo: Erkeklerin tercih ettiği yatırım türü

C)

Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf
Öğrenci Sayısı 100 120 80 100

Tablo: A ortaokulundaki öğrenci sayıları

 
Sınıf 8. Sınıf 7. Sınıf 6. Sınıf 5. Sınıf
Öğrenci Sayısı 80 90 70 60

Tablo: B ortaokulundaki öğrenci sayıları

D)

Aktivite Yanıt Sayısı
Müzik Dinlemek 10
Kitap Okumak 15
Film İzlemek 8
Bilgisayar Oyunu Oynamak 5
Spor Yapmak 3

Tablo: A şehrindeki gençlerin boş zamanlarında yapmak istedikleri aktiviteler

 
Aktivite Yanıt Sayısı
Film İzlemek 8
Müzik Dinlemek 15
Bilgisayar Oyunu Oynamak 13
Kitap Okumak 9
Spor Yapmak 12

Tablo: B şehrindeki gençlerin boş zamanlarında yapmak istedikleri aktiviteler

→KONU ANASAYFASINA DÖN←