6. SINIF MATEMATİK-DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

KONU 6 - BÖLÜNEBİLME KURALLARI

BÖLÜM 1 - 2'YE BÖLÜNEBİLME KURALI


 
 

Birler basamağında 0, 2, 4, 6 veya 8 rakamlarından biri olan doğal sayılar 2’ye kalansız bölünür.

 

2'ye kalansız bölünebilen doğal sayılar çifttir. Çift sayıların birler basamağında 0, 2, 4, 6 veya 8 rakamlarından biri vardır.

2'ye kalansız bölünemeyen doğal sayılar tektir. Tek sayıların birler basamağında 1, 3, 5, 7 veya 9 rakamlarından biri vardır.

2'ye bölünebilen sayılar
 
 

Aşağıdaki doğal sayılar 2’ye kalansız BÖLÜNÜR.

👉 273 614
👉 718
👉 5552
👉 8000
👉 3506
👉 836 534
👉 878
👉 26
👉 1 873 332

Aşağıdaki doğal sayılar 2’ye kalansız BÖLÜNMEZ.

⛔ 8887
⛔ 73 611
⛔ 5003
⛔ 103 705
⛔ 69
⛔ 53 732 223
⛔ 7919
⛔ 200 000 005
⛔ 51 547
 
 
 

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki doğal sayılardan hangilerinin 2’ye kalansız bölünebildiğini bulalım.

a) 86 712,   b) 2111,   c) 1 000 000,   d) 73 516,   e) 8317,   f) 99 999,   g) 5280,   h) 23 732 124,   i) 411 186,   j) 723 521 815

CEVAPLAR

4 basamaklı abba doğal sayısının 2’ye kalansız bölünebilmesi için a’nın alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır?

Bu sayının 2’ye kalansız bölünebilmesi için birler basamağının 0, 2, 4, 6 veya 8 olması gerekir. Yalnız a'nın 0 olması, abba sayısının 4 basamaklı olmadığı anlamına gelir. abba'yı 4 basamaklı çift sayı yapan en küçük a değeri 2'dir. Ayrıca, çift rakamların en büyüğü 8 olduğundan a’nın alabileceği en büyük değer de 8’dir. Buna göre istenilen toplam 2 + 8 = 10’dur.

Aşağıdaki aracı kullanarak istediğiniz sayının 2'ye kalansız bölünüp bölünmediğini ve 2'ye bölümünden kalanı öğrenebilirsiniz.

 
 
BÖLÜNEBİLME KURALLARI-ÖZET
Sayı Bölünebilme kuralı
2 Birler basamağındaki rakam çift olmalı.
3 Rakamların toplamı 3'ün tam katı olmalı.
4 Son iki basamağındaki sayı 4'ün tam katı veya 00 olmalı.
5 Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olmalı.
6 2 ve 3'e kalansız bölünebilmeli.
9 Rakamların toplamı 9'un tam katı olmalı.
10 Birler basamağındaki rakam 0 olmalı.

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

  • a, c, d, g, h ve i'deki sayılar 2'ye kalansız BÖLÜNÜR.
  • b, e, f ve j'deki sayılar 2'ye kalansız BÖLÜNMEZ.