6. SINIF MATEMATİK-DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

KONU 6 - BÖLÜNEBİLME KURALLARI

BÖLÜM 3 - 4'E BÖLÜNEBİLME KURALI


 
 

Bir doğal sayının 4’e kalansız bölünebilmesi için son iki basamağındaki sayının 4’ün tam katı veya 00 olması gerekir.

 
4'e bölünebilen sayi
4'e bölünemeyen sayi
 

  • 75 612’nin son iki basamağındaki sayı 12’dir. 12, 4’ün tam katı olduğu için 75 612, 4’e kalansız bölünür.
  • 8000’in son iki basamağındaki sayı 0’dır. Bu nedenle 8000 sayısı 4’e kalansız bölünür.
  • 7308’in son iki basamağındaki sayı 8’dir ve bu sayı 4’ün katıdır. Bu nedenle 7308, 4’e kalansız bölünür.
  • 83 715’in son iki basamağındaki sayı 15’tir. Bu sayı 4’ün tam katı olmadığı için 83 715, 4’e kalansız bölünmez.
 
 

Aşağıdaki sayılar 4’e kalansız BÖLÜNÜR.

👉 9392
👉 8204
👉 75 316
👉 86 232
👉 8368
👉 7584
👉 128
👉 963 244
👉 123 000 176
 
 

Aşağıdaki sayılar 4’e kalansız BÖLÜNMEZ.

⛔ 63 402
⛔ 8610
⛔ 7686
⛔ 55 313
⛔ 59 317
⛔ 44 444 442
⛔ 366
⛔ 58 324 501
⛔ 6 538 977

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki sayılardan hangilerinin 4’e kalansız bölündüğünü bulalım.

a) 7632,   b) 666,   c) 900,   d) 231,   e) 45 621,   f) 808,   g) 1212,   h) 4355,   i) 7801,   j) 5673,   k) 42 316

CEVAPLAR

4’e kalansız bölünebilen sayıların tamamı çifttir ve 2’ye kalansız bölünür.

4’e bölünebilme, sadece son iki basamaktaki rakamlarla ilgilidir.

5 basamaklı aa baa sayısının 4’e kalansız bölünebilmesi için a + b’nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

aa baa’nın son iki basamağındaki sayı aa’dır. a’nın 0’a eşit olduğu durumda bu sayı 4’e kalansız bölünür. Yalnız a = 0 için aa baa sayısı 5 basamaklı olmaz. Onlar ve birler basamağında aynı rakamlar olan ve 4’e kalansız bölünebilen en küçük iki basamaklı sayı 44’tür. Bu nedenle a = 4 olmalıdır.

b’nin alabileceği değer aa baa’nın 4’e bölünüp bölünmemesini veya basamak sayısını değiştirmez. En küçük a + b toplamı için b = 0 olarak seçilmelidir. Buna göre en küçük toplam a + b = 4 + 0 = 4’tür.

 
 

Aşağıdaki aracı kullanarak istediğiniz sayının 4'e kalansız bölünüp bölünmediğini ve 4'e bölümünden kalanı öğrenebilirsiniz.

 
 
BÖLÜNEBİLME KURALLARI-ÖZET
Sayı Bölünebilme kuralı
2 Birler basamağındaki rakam çift olmalı.
3 Rakamların toplamı 3'ün tam katı olmalı.
4 Son iki basamağındaki sayı 4'ün tam katı veya 00 olmalı.
5 Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olmalı.
6 2 ve 3'e kalansız bölünebilmeli.
9 Rakamların toplamı 9'un tam katı olmalı.
10 Birler basamağındaki rakam 0 olmalı.

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-3

  • a, c, f, g ve k'deki sayılar 4'e kalansız BÖLÜNÜR.
  • b, d, e, h, i ve j'deki sayılar 4'e kalansız BÖLÜNMEZ.