6. SINIF MATEMATİK-DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

KONU 6 - BÖLÜNEBİLME KURALLARI

BÖLÜM 4 - 5'E BÖLÜNEBİLME KURALI


 
 

Bir sayının 5’e kalansız bölünebilmesi için birler basamağındaki rakamın 0 veya 5 olması gerekir.

 
5'e bölünebilen sayılar
 
 

Aşağıdaki sayılar 5’e kalansız BÖLÜNÜR.

👉 7315
👉 830
👉 30 000
👉 68 995
👉 1 816 910
👉 23 632 735

Aşağıdaki sayılar 5’e kalansız BÖLÜNMEZ.

⛔ 1003
⛔ 7318
⛔ 6919
⛔ 2371
⛔ 20 004
⛔ 89 736
 
 
 

Alıştırmalar-4

Aşağıdaki sayılardan hangilerinin 5’e kalansız bölündüğünü bulalım.

a) 872,   b) 9000,   c) 7565,   d) 437,   e) 5551,   f) 1008,   g) 87 190,   h) 44 440,   i) 236,   j) 94 762,   k) 8574,   l) 29 315

CEVAPLAR

10’a kalansız bölünebilen sayıların tamamı 5’e de kalansız bölünür.

5’e kalansız bölünebilen çift sayılar 10’a da kalansız bölünür.

Hem 2’ye hem de 5’e bölünebilen baa sayısı 3’e tam bölünemiyorsa, b’nin alabileceği en yüksek değer kaçtır?

Bu sayı 5’e kalansız bölünüyorsa a rakamı ya 0 ya da 5’tir. Yalnız baa sayısı 2’ye de kalansız bölündüğü için birler basamağının çift olması gerekir. Buna göre a = 0’dır.

b00 sayısının basamakları toplamı b + 0 + 0 = b’dir. 3’ün tam katı olmayan en büyük rakam 8 olduğu için b’nin alabileceği en büyük değer de 8’dir.

 
 
BÖLÜNEBİLME KURALLARI-ÖZET
Sayı Bölünebilme kuralı
2 Birler basamağındaki rakam çift olmalı.
3 Rakamların toplamı 3'ün tam katı olmalı.
4 Son iki basamağındaki sayı 4'ün tam katı veya 00 olmalı.
5 Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olmalı.
6 2 ve 3'e kalansız bölünebilmeli.
9 Rakamların toplamı 9'un tam katı olmalı.
10 Birler basamağındaki rakam 0 olmalı.

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-4

  • b, c, g, h ve l'deki sayılar 5'e kalansız BÖLÜNÜR.
  • a, d, e, f, i, j ve k'deki sayılar 5'e kalansız BÖLÜNMEZ.