LİSELERE GİRİŞ SINAVI

2014-2015 TEOG 1. DÖNEM MAZERET SINAVI - Çıkmış Sorular ve Çözümleri


 
 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 
 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2–2 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

... ...

CEVAP: C


 
 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerin hangisinde verilen şekiller doğruya göre birbirinin ötelemeli yansımasıdır?

A)

Ötelemeli yansıma-TEOG-LGS Çıkmış sorular

B)

Dönüşüm geometrisi-TEOG-LGS Çıkmış sorular

C)

Öteleme hareketi-TEOG-LGS Çıkmış sorular

D)

Yansıma hareketi-TEOG-LGS Çıkmış sorular
 
 

Çözüm:

Şekillerden biri bir miktar ötelendiğinde, verilen eksene göre diğer şeklin simetriği oluyorsa, bu şekillerin verilen eksene göre birbirlerinin ötelemeli yansımaları olduklarını söyleyebiliriz. A seçeneğinin dışındaki şekillerde bu simetriyi elde edemeyiz. Örneğin B seçeneğindeki E harflerinin ikisi de aşağı yönde bakmaktadır. Ötelendiğinde birbirlerinin simetriği olabilmeleri için birinin aşağı diğerinin yukarı yönlü olması gerekir. Benzer şekilde D ve E seçeneklerindeki şekilleri de öteledğimizde simetri yakalayamayız.

CEVAP: A


 
 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... işleminin sonucu kaçtır?

A) 1,02
B) 1,29
C) 1,5
D) 2,1
 

Çözüm:

1. Terim:

... ... ... ... ...

 

2. Terim:

... ... ... ... ...

 

Toplam:

0,9 + 1,2 = 2,1

CEVAP: D


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerin hangisindeki sayıların çarpımı ... eder?

A) 2 ve ...
B) 3 ve ...
C) ... ve 6
D) ... ve 8
 

Çözüm:

24 = 23 . 3 olduğundan

... ... ...'dır.

... sayısı ise 2 ile ...'nın çarpımına eşittir.

CEVAP: A


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Yansıma hareketi-TEOG-LGS Çıkmış sorular

Şekildeki üçgen x eksenine göre yansıtıldığında kare ile birlikte oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A)

x-eksenine göre yansıma-TEOG-LGS Çıkmış sorular

B)

y-eksenine göre yansıma-TEOG-LGS Çıkmış sorular

C)

Şeklin yansıması-TEOG-LGS Çıkmış sorular

D)

Yansıma-TEOG-LGS Çıkmış sorular ve çözümleri
 
 

Çözüm:

TEOG Çıkmış sorular

Köşelerinin x-eksenine göre yansımalarını temel alarak, üçgenin yeni yerini bulabiliriz. Yansımadan önce üçgenin köşeleri (1, 5), (3, 3) ve (5, 5) noktalarıdır. x-eksenine göre yansıtıldığında bu noktaların y-koordinatları –1 ile çarpılır ve bu noktalar, sırasıyla, (1, –5), (3, –3) ve (5, –5) koordinatlarına gelir. Üçgenin yansımış halini çizdiğimizde, kare ile birlikte B seçeneğinde gösterilen şekli elde ederiz.

CEVAP: B


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

36 . 3a = 912 olduğuna göre, a kaçtır?

A) 2
B) 4
C) 12
D) 18
 

Çözüm:

Eşitliğin Solu:

Eşitliğin sol tarafındaki üslü ifadelerin tabanları aynı olduğu için kuvvetlerini toplarız.

36 . 3a = 36 + a

 

Eşitliğin Sağı:

Sağ taraftaki ifadenin tabanını 3 yapabilmek için 9 yerine 32 yazabiliriz.

912 = (32)12

Üslü sayının üssünü bulmak için kuvvetleri çarparız.

(32)12 = 32 × 12 = 324

 

Sol ve Sağ Tarafları Eşitleme:

Hem sol hem de sağ tarafta tabanı 3 olan üslü ifadeler elde ettik. İki tarafın birbirine eşit olabilmesi için kuvvetlerinin de eşit olması gerekir. Kuvvetleri eşitlersek,

36 + a = 324

⇒ 6 + a = 24

⇒ a = 18

sonucuna ulaşırız.

CEVAP: D


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Babası Ali'ye ekim ayının yalnızca tam kare sayı olan günlerinde yirmişer lira harçlık vermiştir. Ali, ekim ayında toplam kaç lira harçlık almıştır?

A) 40
B) 60
C) 100
D) 120
 

Çözüm:

Ekim ayı 31 gündür. Bu soruyu çözebilmek için 1'den 31'e kadar olan sayılardan kaçının tam kare olduğunu bulmamız gerekir. Belirtilen aralıktaki tam kare sayılar: 1, 4, 9, 16 ve 25'tir. Ekim ayında 5 tam kare sayı olduğu için Ali toplam 5 gün harçlık almıştır. Her gün için 20 lira harçlık aldığına göre, babasının Ali'ye verdiği toplam para, 5 × 20 = 100 liradır.

CEVAP: C


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ve ... birer tamsayı olmak üzere, ... sayısı ... biçiminde yazılırsa ... toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
 

Çözüm:

... ... olduğu için ... olabilir.

...'nin diğer ... biçimindeki yazılışları ve ... toplamları aşağıda verilmiştir.

... ve ...

... ve ...

... ve ...

CEVAP: B


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi ... ile bölündüğünde sonuç tam sayı olmaz?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

A) ... ... ... TAM SAYI DEĞİL

B) ... ... ... TAM SAYI

C) ... ... ... TAM SAYI

D) ... ... ... TAM SAYI

CEVAP: A


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ... işleminin sonucu kaçtır?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Mümkün olan tüm çarpanları kök dışına alalım.

1. Terim:

... ...

2. Terim:

... ...

3. Terim:

... ...

Yeni bulduğumuz terimleri işlemde yerlerine yazarsak,

... ... ...

sonucunu elde ederiz.

CEVAP: C


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Tam kare sayılar-2014-2015 teog 1. dönem mazeret sınav sorusu

Kareli zeminde verilen yukarıdaki şeklin alanı 117 cm2 dir. Buna göre |AB| kaç santimetredir?

A) 2
B) 3
C) 6
D) 9
 

Çözüm:

Verilen şekil 13 kareyi kaplamaktadır. Buna göre bir karenin alanı 117 ÷ 13 = 9 cm2'dir. Alanı 9 cm2 olan bir karenin kenar uzunluğu 3 cm'dir. |AB| uzunluğu kareli zemindeki bir karenin kenar uzunluğuna eşit olduğu için cevap 3'tür.

CEVAP: B


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ile ... arasında kaç tam sayı vardır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
 

Çözüm:

  • 34'ten büyük tam kare sayıların en küçüğü 62 = 36'dır.
  • 101'den küçük tam kare sayıların en büyüğü 102 = 100'dür.

6'dan 10'a kadar olan tam sayılar (6, 7, 8, 9 ve 10) verilen kareköklü ifadelerin arasındadır.

CEVAP: B


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ... işleminin sonucu kaçtır?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Önce parantezlerden kurtulalım.

... ... ... ...

Artık toplama işlemini yapabiliriz. Tüm terimlerde karekök içerisindeki sayı aynı olduğu için katsayıları toplayabiliriz. Toplama işlemini gerçekleştirdiğimizde ... sonucuna ulaşırız.

CEVAP: D


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... olduğuna göre, ... sayısı kaçtır?

A) –9
B) –3
C) 3
D) 9
 

Çözüm:

63 = 32 . 7'dir. Bu nedenle

... ...'dir.

Buna göre ... sayısı 3'e eşittir.

CEVAP: C


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Üslü sayılarla işlemler- 2014-2015 teog sorusu

Yukarıdaki boyalı şeklin çevre uzunluğunun kaç milimetre olduğunu gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23
B) 25
C) 26
D) 27
 

Çözüm:

İki komşu nokta arasındaki mesafeye 1 birim dersek, şeklin çevresinin 16 birim olduğunu görebiliriz. Her bir birim 8 mm olduğuna göre, şeklin çevresi 16 × 8 mm'dir. Tüm seçeneklerde tabanı 2 olan üslü ifadeler olduğu için yapmamız gereken şey 16 × 8'in 2 tabanındaki gösterimini bulmaktır.

8 = 23 ve 16 = 24 olduğu için çarpma sonucu

8 . 16 = 23 . 24 = 23 + 4 = 27'ye eşittir.

CEVAP: D


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı, her gün bir önceki günün 10 katına çıkıyor.

Birinci günün sonunda kültürde 15 000 bakteri olduğuna göre, 4. günün sonundaki bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 500 000
B) 1,5 . 106
C) 15 000 000
D) 1,5 . 107
 

Çözüm:

1.Yol:

Her gün için verilen sayıyı 10 ile çarparsak, 4. gün sonunda kültürde 15 000 000 bakteri olduğunu görebiliriz.

  • 1. Günün Sonunda: 15 000
  • 2. Günün Sonunda: 15 000 × 10 = 150 000
  • 3. Günün Sonunda: 150 000 × 10 = 1 500 000
  • 4. Günün Sonunda: 1 500 000 × 10 = 15 000 000

1'in sağında 7 rakam olduğu için, 15 000 000'un bilimsel gösterimi 1,5 × 107'dir.

 

2.Yol:

Bu soruyu çözmek için önce 15 000 sayısının bilimsel gösterimini bulup, her gün için 10'un kuvvetini 1 artırabiliriz. 15 000'in bilimsel gösterimi 1,5 × 104'tür. 1. ve 4. günler arasında 3 gün geçtiği için kuvveti 3 artırıp, sonucun 1,5 × 107'ye eşit olduğunu buluruz. C seçeneğindeki sayı doğru olduğu halde bilimsel gösterim olmadığı için doğru seçenek D'dir.

CEVAP: D


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... olduğuna göre, ... kaçtır?

A) 8
B) 4
C) 2
D) 1
 

Çözüm:

16 ve 625 aralarında asal olduğu için eşitliğin sağındaki kesirde herhangi bir sadeleştirme mümkün değildir.

0,4 sayısı ...'e eşittir. Eşitliğin sol tarafında 0,4 yerine ... yazarsak, sol tarafta da bir kesir elde ederiz.

... ...

Elde ettiğimiz ifadede de sadeleştirme olmayacağından, eşitliğin her iki tarafındaki kesirlerin pay ve paydalarını eşitleyebiliriz.

Buna göre, ... ve ... olmalıdır. ... olduğu için ... sayısı 4'e eşittir.

CEVAP: B


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) –7–3
B) 7–3
C) –73
D) 73
 

Çözüm:

343'ü bölen listesi veya çarpan ağacı yöntemini kullanarak çarpanlarına ayırırsak,

343 = 7 . 7 . 7 = 73

olduğunu görürüz.

... ise, ...'e eşittir. Eğer ifadenin başındaki "–" işaretini de koyarsak, sonuç –7–3 çıkar.

CEVAP: A


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

1 kilogram unun tamamıyla aynı büyüklükte 4 ekmek yapılmaktadır. 128 kilogram unun tamamıyla aynı ekmeklerden kaç tane yapılır?

A) 25
B) 27
C) 28
D) 29
 

Çözüm:

1 kilogram un ile 4 ekmek yapılabiliyorsa, 128 kilogram un ile 128 × 4 ekmek yapılabilir. 4 sayısı 22'ye eşittir. Ayrıca bölen listesi veya çarpan ağacı yöntemini kullanarak 128'in 27'ye eşit olduğunu görebiliriz.

128'in bölen listesi

Hem 4'ün hem de 128'in 2 tabanında üslü gösterimlerini bulduğumuza göre, bu sayıları çarpabiliriz.

128 . 4 = 27 . 22 = 27 + 2 = 29

CEVAP: D


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Grafik: Sınavda Alınan Notlar

2014-2015 teog mazeret histogram sorusu

Bir sınavda alınan notlara göre öğrenci sayılarının dağılımına ait histogram yukarıda verilmiştir. 60'tan yüksek not alanların başarılı sayıldığı bu sınavda kaç öğrenci başarısız olmuştur?

A) 11
B) 17
C) 30
D) 35
 

Çözüm:

Bu sınavda başarısız olan öğrencilerin sayısı histogramın en solundaki üç sütunun gösterdiği sayıların toplamına eşittir.

10 + 7 + 13 = 30

CEVAP: C