KAREKÖKLÜ SAYILAR


KONU 20: KAREKÖKLÜ BİR SAYIYI ... BİÇİMİNDE YAZMA

ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-2


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-2

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 5
2014-2015 5
2015-2016 2
2016-2017 2
2017-2018 0
2018-2019 0
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Bir karenin alanı, kenar uzunlukları 12 cm ve 18 cm olan bir dikdörtgenin alanına eşittir. Bu karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir. Buna göre, sorudaki dikdörtgenin alanı 12 × 18 = 216 cm2'dir.

Karenin alanı, dikdörtgenin alanına eşit olduğu için karenin kenar uzunluğu 216'nın kareköküne eşittir.

... ... cm

CEVAP: A


 
 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerin hangisindeki sayıların çarpımı ... eder?

A) 2 ve ...
B) 3 ve ...
C) ... ve 6
D) ... ve 8
 

Çözüm:

24 = 23 . 3 olduğundan

... ... ...'dır.

... sayısı ise 2 ile ...'nın çarpımına eşittir.

CEVAP: A


 
 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ve ... birer tamsayı olmak üzere, ... sayısı ... biçiminde yazılırsa ... toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
 

Çözüm:

... ... olduğu için a + b = 8 olabilir.

...'nin diğer ... biçimindeki yazılışları ve a + b toplamları aşağıda verilmiştir.

... ve a + b = 73

... ve a + b = 20

... ve a + b = 11

CEVAP: B


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... olduğuna göre, ... sayısı kaçtır?

A) –9
B) –3
C) 3
D) 9
 

Çözüm:

63 = 32 . 7'dir. Bu nedenle

... ...'dir.

Buna göre a sayısı 3'e eşittir.

CEVAP: C


 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Alanı 288 cm2 olan karenin çevre uzunluğu ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu birbirine eşittir.

Buna göre, eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

288 = 25 . 32'dir. Buna göre karenin kenar uzunluğu

... ... ... cm'dir.

Karenin çevresi, bir kenar uzunluğunun 4 katıdır.

Karenin Çevresi: ...

Bu uzunluk aynı zamanda üçgenin de çevresine eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenarı, çevresinin üçte biridir.

Üçgenin Kenar Uzunluğu: ...

CEVAP: B


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kareköklü ifadeyi a kök b biçiminde yazma Çıkmış Sorular ve Çözümleri