ÇARPANLAR VE KATLAR


KONU 3: ASAL ÇARPAN NEDİR?

LİSTE: 2 İLE 250 ARASINDAKİ SAYILARIN TÜM ASAL ÇARPANLARI


LİSTE: 2 İLE 250 ARASINDAKİ SAYILARIN TÜM ASAL ÇARPANLARI

Aşağıda 2 ile 250 arasındaki sayıların asal çarpanları listelenmiştir. Bu listedeki asal çarpanlar tekrarlanmadan yazılmıştır. Örneğin, 2 × 2 × 3 = 12'nin asal çarpanları "2, 2, 3" şeklinde değil; "2, 3" şeklinde yazılmıştır.

Aşağıdaki sayıların asal olan ve olmayan tüm çarpanlarını görmek için tıklayın.

 
 

Bu listeyi ezberlemeye çalışmayın!


2'nin asal çarpanları: 2

3'ün asal çarpanları: 3

4'ün asal çarpanları: 2

5'in asal çarpanları: 5

6'nın asal çarpanları: 2, 3

7'nin asal çarpanları: 7

8'in asal çarpanları: 2

9'un asal çarpanları: 3

10'un asal çarpanları: 2, 5

11'in asal çarpanları: 11

12'nin asal çarpanları: 2, 3

13'ün asal çarpanları: 13

14'ün asal çarpanları: 2, 7

15'in asal çarpanları: 3, 5

16'nın asal çarpanları: 2

17'nin asal çarpanları: 17

18'in asal çarpanları: 2, 3

19'un asal çarpanları: 19

20'nin asal çarpanları: 2, 5

21'in asal çarpanları: 3, 7

22'nin asal çarpanları: 2, 11

23'ün asal çarpanları: 23

24'ün asal çarpanları: 2, 3

25'in asal çarpanları: 5

26'nın asal çarpanları: 2, 13

27'nin asal çarpanları: 3

28'in asal çarpanları: 2, 7

29'un asal çarpanları: 29

30'un asal çarpanları: 2, 3, 5

31'in asal çarpanları: 31

32'nin asal çarpanları: 2

33'ün asal çarpanları: 3, 11

34'ün asal çarpanları: 2, 17

35'in asal çarpanları: 5, 7

36'nın asal çarpanları: 2, 3

37'nin asal çarpanları: 37

38'in asal çarpanları: 2, 19

39'un asal çarpanları: 3, 13

40'ın asal çarpanları: 2, 5

41'in asal çarpanları: 41

42'nin asal çarpanları: 2, 3, 7

43'ün asal çarpanları: 43

44'ün asal çarpanları: 2, 11

45'in asal çarpanları: 3, 5

46'nın asal çarpanları: 2, 23

47'nin asal çarpanları: 47

48'in asal çarpanları: 2, 3

49'un asal çarpanları: 7

50'nin asal çarpanları: 2, 5

51'in asal çarpanları: 3, 17

52'nin asal çarpanları: 2, 13

53'ün asal çarpanları: 53

54'ün asal çarpanları: 2, 3

55'in asal çarpanları: 5, 11

56'nın asal çarpanları: 2, 7

57'nin asal çarpanları: 3, 19

58'in asal çarpanları: 2, 29

59'un asal çarpanları: 59

60'ın asal çarpanları: 2, 3, 5

61'in asal çarpanları: 61

62'nin asal çarpanları: 2, 31

63'ün asal çarpanları: 3, 7

64'ün asal çarpanları: 2

65'in asal çarpanları: 5, 13

66'nın asal çarpanları: 2, 3, 11

67'nin asal çarpanları: 67

68'in asal çarpanları: 2, 17

69'un asal çarpanları: 3, 23

70'in asal çarpanları: 2, 5, 7

71'in asal çarpanları: 71

72'nin asal çarpanları: 2, 3

73'ün asal çarpanları: 73

74'ün asal çarpanları: 2, 37

75'in asal çarpanları: 3, 5

 
 

76'nın asal çarpanları: 2, 19

77'nin asal çarpanları: 7, 11

78'in asal çarpanları: 2, 3, 13

79'un asal çarpanları: 79

80'in asal çarpanları: 2, 5

81'in asal çarpanları: 3

82'nin asal çarpanları: 2, 41

83'ün asal çarpanları: 83

84'ün asal çarpanları: 2, 3, 7

85'in asal çarpanları: 5, 17

86'nın asal çarpanları: 2, 43

87'nin asal çarpanları: 3, 29

88'in asal çarpanları: 2, 11

89'un asal çarpanları: 89

90'ın asal çarpanları: 2, 3, 5

91'in asal çarpanları: 7, 13

92'nin asal çarpanları: 2, 23

93'ün asal çarpanları: 3, 31

94'ün asal çarpanları: 2, 47

95'in asal çarpanları: 5, 19

96'nın asal çarpanları: 2, 3

97'nin asal çarpanları: 97

98'in asal çarpanları: 2, 7

99'un asal çarpanları: 3, 11

100'ün asal çarpanları: 2, 5

101'in asal çarpanları: 101

102'nin asal çarpanları: 2, 3, 17

103'ün asal çarpanları: 103

104'ün asal çarpanları: 2, 13

105'in asal çarpanları: 3, 5, 7

106'nın asal çarpanları: 2, 53

107'nin asal çarpanları: 107

108'in asal çarpanları: 2, 3

109'un asal çarpanları: 109

110'un asal çarpanları: 2, 5, 11

111'in asal çarpanları: 3, 37

112'nin asal çarpanları: 2, 7

113'ün asal çarpanları: 113

114'ün asal çarpanları: 2, 3, 19

115'in asal çarpanları: 5, 23

116'nın asal çarpanları: 2, 29

117'nin asal çarpanları: 3, 13

118'in asal çarpanları: 2, 59

119'un asal çarpanları: 7, 17

120'nin asal çarpanları: 2, 3, 5

121'in asal çarpanları: 11

122'nin asal çarpanları: 2, 61

123'ün asal çarpanları: 3, 41

124'ün asal çarpanları: 2, 31

125'in asal çarpanları: 5

126'nın asal çarpanları: 2, 3, 7

127'nin asal çarpanları: 127

128'in asal çarpanları: 2

129'un asal çarpanları: 3, 43

130'un asal çarpanları: 2, 5, 13

131'in asal çarpanları: 131

132'nin asal çarpanları: 2, 3, 11

133'ün asal çarpanları: 7, 19

134'ün asal çarpanları: 2, 67

135'in asal çarpanları: 3, 5

136'nın asal çarpanları: 2, 17

137'nin asal çarpanları: 137

138'in asal çarpanları: 2, 3, 23

139'un asal çarpanları: 139

140'ın asal çarpanları: 2, 5, 7

141'in asal çarpanları: 3, 47

142'nin asal çarpanları: 2, 71

143'ün asal çarpanları: 11, 13

144'ün asal çarpanları: 2, 3

145'in asal çarpanları: 5, 29

146'nın asal çarpanları: 2, 73

147'nin asal çarpanları: 3, 7

148'in asal çarpanları: 2, 37

149'un asal çarpanları: 149

150'nin asal çarpanları: 2, 3, 5

151'in asal çarpanları: 151

152'nin asal çarpanları: 2, 19

153'ün asal çarpanları: 3, 17

154'ün asal çarpanları: 2, 7, 11

155'in asal çarpanları: 5, 31

156'nın asal çarpanları: 2, 3, 13

157'nin asal çarpanları: 157

158'in asal çarpanları: 2, 79

159'un asal çarpanları: 3, 53

160'ın asal çarpanları: 2, 5

161'in asal çarpanları: 7, 23

162'nin asal çarpanları: 2, 3

163'ün asal çarpanları: 163

164'ün asal çarpanları: 2, 41

165'in asal çarpanları: 3, 5, 11

166'nın asal çarpanları: 2, 83

167'nin asal çarpanları: 167

168'in asal çarpanları: 2, 3, 7

169'un asal çarpanları: 13

170'in asal çarpanları: 2, 5, 17

171'in asal çarpanları: 3, 19

172'nin asal çarpanları: 2, 43

173'ün asal çarpanları: 173

174'ün asal çarpanları: 2, 3, 29

175'in asal çarpanları: 5, 7

 
 

176'nın asal çarpanları: 2, 11

177'nin asal çarpanları: 3, 59

178'in asal çarpanları: 2, 89

179'un asal çarpanları: 179

180'in asal çarpanları: 2, 3, 5

181'in asal çarpanları: 181

182'nin asal çarpanları: 2, 7, 13

183'ün asal çarpanları: 3, 61

184'ün asal çarpanları: 2, 23

185'in asal çarpanları: 5, 37

186'nın asal çarpanları: 2, 3, 31

187'nin asal çarpanları: 11, 17

188'in asal çarpanları: 2, 47

189'un asal çarpanları: 3, 7

190'ın asal çarpanları: 2, 5, 19

191'in asal çarpanları: 191

192'nin asal çarpanları: 2, 3

193'ün asal çarpanları: 193

194'ün asal çarpanları: 2, 97

195'in asal çarpanları: 3, 5, 13

196'nın asal çarpanları: 2, 7

197'nin asal çarpanları: 197

198'in asal çarpanları: 2, 3, 11

199'un asal çarpanları: 199

200'ün asal çarpanları: 2, 5

201'in asal çarpanları: 3, 67

202'nin asal çarpanları: 2, 101

203'ün asal çarpanları: 7, 29

204'ün asal çarpanları: 2, 3, 17

205'in asal çarpanları: 5, 41

206'nın asal çarpanları: 2, 103

207'nin asal çarpanları: 3, 23

208'in asal çarpanları: 2, 13

209'un asal çarpanları: 11, 19

210'un asal çarpanları: 2, 3, 5, 7

211'in asal çarpanları: 211

212'nin asal çarpanları: 2, 53

213'ün asal çarpanları: 3, 71

214'ün asal çarpanları: 2, 107

215'in asal çarpanları: 5, 43

216'nın asal çarpanları: 2, 3

217'nin asal çarpanları: 7, 31

218'in asal çarpanları: 2, 109

219'un asal çarpanları: 3, 73

220'nin asal çarpanları: 2, 5, 11

221'in asal çarpanları: 13, 17

222'nin asal çarpanları: 2, 3, 37

223'ün asal çarpanları: 223

224'ün asal çarpanları: 2, 7

225'in asal çarpanları: 3, 5

226'nın asal çarpanları: 2, 113

227'nin asal çarpanları: 227

228'in asal çarpanları: 2, 3, 19

229'un asal çarpanları: 229

230'un asal çarpanları: 2, 5, 23

231'in asal çarpanları: 3, 7, 11

232'nin asal çarpanları: 2, 29

233'ün asal çarpanları: 233

234'ün asal çarpanları: 2, 3, 13

235'in asal çarpanları: 5, 47

236'nın asal çarpanları: 2, 59

237'nin asal çarpanları: 3, 79

238'in asal çarpanları: 2, 7, 17

239'un asal çarpanları: 239

240'ın asal çarpanları: 2, 3, 5

241'in asal çarpanları: 241

242'nin asal çarpanları: 2, 11

243'ün asal çarpanları: 3

244'ün asal çarpanları: 2, 61

245'in asal çarpanları: 5, 7

246'nın asal çarpanları: 2, 3, 41

247'nin asal çarpanları: 13, 19

248'in asal çarpanları: 2, 31

249'un asal çarpanları: 3, 83

250'nin asal çarpanları: 2, 5

 
 

→KONU ANLATIMINA DÖN←

Asal Çarpanlar Konu Anlatımı