ÜSLÜ SAYILAR


KONU 17: BİLİMSEL GÖSTERİM

ÇIKMIŞ SORULAR: BİLİMSEL GÖSTERİMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TEOG SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2


ÇIKMIŞ SORULAR: BİLİMSEL GÖSTERİMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TEOG SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2

Aşağıda, TEOG sınavlarında bilimsel gösterimle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için önceki sayfaya geçebilirsiniz.

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

400 000 × 9000 işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3,6 . 109
B) 36 . 108
C) 36 . 109
D) 3,6 . 1010
 

Çözüm:

400 000 = 4 . 105 ve 9000 = 9 . 103 olduğu için bu sayıların çarpımı

4 . 105 × 9 . 103 = 36 . 105 + 3 = 36 . 108'e

eşittir. Bu sonucun bilimsel gösterimi 3,6 . 109'dur.

CEVAP: A


 
 

2016-2017 TEOG

 

(2016-2017 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

0,000000002 sayısının bilimsel gösterimi a × 10n'dir.

Buna göre a × n kaçtır?

A) –18
B) –16
C) 16
D) 18
 

Çözüm:

Bilimsel gösterimde virgülün solunda sıfırdan farklı bir rakam olması gerekir. Bu nedenle a = 2'dir. Virgülü 1 basamak sağa kaydırdığımızda 10'un kuvvetini 1 azaltırız. Bu kuralı kullandığımızda n'nin –9'a eşit olduğunu görebiliriz.

a × n = 2 × (–9) = –18

CEVAP: A


(2016-2017 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) 1672 × 1018 = 1,672 × 1015

B) 16,72 × 1018 = 167,2 × 1017

C) 1,672 × 1015 = 16,72 × 1016

D) 0,1672 × 1014 = 167,2 × 1017

 

Çözüm:

Virgülü bir basamak sağa kaydırdığımızda 10'un kuvveti 1 azalır; bir basamak sola kaydırdığımızda ise 10'un kuvveti 1 artar.

Bu kurala uyan tek seçenek B'dir.

16,72 × 1018 = 16,72 × 10 . 1017 = 167,2 × 1017

CEVAP: B


 
 

(2016-2017 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

325 × 10–6 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3,25 × 10–8
B) 3,25 × 10–4
C) 0,325 × 10–3
D) 0,325 × 10–9
 

Çözüm:

Bilimsel gösterimde virgülün solunda 0'dan farklı bir rakam olmalıdır. Bu nedenle istenilen gösterimin katsayısı 3,25'tir. Bu katsayıyı elde edebilmek için virgülü 2 basamak sola kaydırmamız gerekir. Virgülün 2 basamak sola kayması, 10'un kuvvetinin 2 artması anlamına gelir. Bu nedenle verilen sayının bilimsel gösterimi 3,25 × 10–4'tür.

CEVAP: B


 

(2016-2017 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi ondalık gösterimi 0,0083 olan sayıya eşit değildir?

A) 83 000 × 10–7
B) 83 × 10–4
C) 8,3 × 10–3
D) 0,83 × 10–1
 

Çözüm:

0,0083 ile 0,0083 × 100 sayıları eşittir. Gösterimde 10'un kuvvetini –1 yapabilmek için virgülü bir basamak sağa kaydırmamız gerekir. Bu kuralı kullandığımızda katsayının 0,083 olduğunu ve D seçeneğinin yanlış olduğunu görebiliriz. D seçeneğindeki sayının 0,0083'e eşit olabilmesi için 10'un kuvvetinin –2 olması gerekir.

CEVAP: D


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Bilimsel Gösterim Konusuna Git