ÇARPANLAR VE KATLAR


KONU 1: ÇARPAN NEDİR?

LİSTE: 251'DEN 500'E KADAR OLAN SAYILARIN ÇARPANLARI


LİSTE: 251'DEN 500'E KADAR OLAN SAYILARIN ÇARPANLARI

Aşağıda 251'den 500'e kadar olan sayıların tüm çarpanları verilmiştir. Liste, hem asal hem de asal olmayan çarpanları kapsar. Asal çarpanlar kırmızı ve kalın harflerle gösterilmiştir.

 
 

Bu listeyi ezberlemeye çalışmayın!

251'in çarpanları: 1, 251

252'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, 252

253'ün çarpanları: 1, 11, 23, 253

254'ün çarpanları: 1, 2, 127, 254

255'in çarpanları: 1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255

256'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256

257'nin çarpanları: 1, 257

258'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 43, 86, 129, 258

259'un çarpanları: 1, 7, 37, 259

260'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 13, 20, 26, 52, 65, 130, 260

261'in çarpanları: 1, 3, 9, 29, 87, 261

262'nin çarpanları: 1, 2, 131, 262

263'ün çarpanları: 1, 263

264'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 22, 24, 33, 44, 66, 88, 132, 264

265'in çarpanları: 1, 5, 53, 265

266'nın çarpanları: 1, 2, 7, 14, 19, 38, 133, 266

267'nin çarpanları: 1, 3, 89, 267

268'in çarpanları: 1, 2, 4, 67, 134, 268

269'un çarpanları: 1, 269

270'in çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, 270

271'in çarpanları: 1, 271

272'nin çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 17, 34, 68, 136, 272

273'ün çarpanları: 1, 3, 7, 13, 21, 39, 91, 273

274'ün çarpanları: 1, 2, 137, 274

275'in çarpanları: 1, 5, 11, 25, 55, 275

 
 

276'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 23, 46, 69, 92, 138, 276

277'nin çarpanları: 1, 277

278'in çarpanları: 1, 2, 139, 278

279'un çarpanları: 1, 3, 9, 31, 93, 279

280'in çarpanları: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 140, 280

281'in çarpanları: 1, 281

282'nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 47, 94, 141, 282

283'ün çarpanları: 1, 283

284'ün çarpanları: 1, 2, 4, 71, 142, 284

285'in çarpanları: 1, 3, 5, 15, 19, 57, 95, 285

286'nın çarpanları: 1, 2, 11, 13, 22, 26, 143, 286

287'nin çarpanları: 1, 7, 41, 287

288'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 72, 96, 144, 288

289'un çarpanları: 1, 17, 289

290'ın çarpanları: 1, 2, 5, 10, 29, 58, 145, 290

291'in çarpanları: 1, 3, 97, 291

292'nin çarpanları: 1, 2, 4, 73, 146, 292

293'ün çarpanları: 1, 293

294'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, 49, 98, 147, 294

295'in çarpanları: 1, 5, 59, 295

296'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 37, 74, 148, 296

297'nin çarpanları: 1, 3, 9, 11, 27, 33, 99, 297

298'in çarpanları: 1, 2, 149, 298

299'un çarpanları: 1, 13, 23, 299

300'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300

301'in çarpanları: 1, 7, 43, 301

302'nin çarpanları: 1, 2, 151, 302

303'ün çarpanları: 1, 3, 101, 303

304'ün çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 19, 38, 76, 152, 304

305'in çarpanları: 1, 5, 61, 305

306'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 34, 51, 102, 153, 306

307'nin çarpanları: 1, 307

308'in çarpanları: 1, 2, 4, 7, 11, 14, 22, 28, 44, 77, 154, 308

309'un çarpanları: 1, 3, 103, 309

310'un çarpanları: 1, 2, 5, 10, 31, 62, 155, 310

311'in çarpanları: 1, 311

312'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 24, 26, 39, 52, 78, 104, 156, 312

313'ün çarpanları: 1, 313

314'ün çarpanları: 1, 2, 157, 314

315'in çarpanları: 1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 35, 45, 63, 105, 315

316'nın çarpanları: 1, 2, 4, 79, 158, 316

317'nin çarpanları: 1, 317

318'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 53, 106, 159, 318

319'un çarpanları: 1, 11, 29, 319

320'nin çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160, 320

321'in çarpanları: 1, 3, 107, 321

322'nin çarpanları: 1, 2, 7, 14, 23, 46, 161, 322

323'ün çarpanları: 1, 17, 19, 323

324'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 324

325'in çarpanları: 1, 5, 13, 25, 65, 325

326'nın çarpanları: 1, 2, 163, 326

327'nin çarpanları: 1, 3, 109, 327

328'in çarpanları: 1, 2, 4, 8, 41, 82, 164, 328

329'un çarpanları: 1, 7, 47, 329

330'un çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 22, 30, 33, 55, 66, 110, 165, 330

331'in çarpanları: 1, 331

332'nin çarpanları: 1, 2, 4, 83, 166, 332

333'ün çarpanları: 1, 3, 9, 37, 111, 333

334'ün çarpanları: 1, 2, 167, 334

335'in çarpanları: 1, 5, 67, 335

336'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 42, 48, 56, 84, 112, 168, 336

337'nin çarpanları: 1, 337

338'in çarpanları: 1, 2, 13, 26, 169, 338

339'un çarpanları: 1, 3, 113, 339

340'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 17, 20, 34, 68, 85, 170, 340

341'in çarpanları: 1, 11, 31, 341

342'nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 38, 57, 114, 171, 342

343'ün çarpanları: 1, 7, 49, 343

344'ün çarpanları: 1, 2, 4, 8, 43, 86, 172, 344

345'in çarpanları: 1, 3, 5, 15, 23, 69, 115, 345

346'nın çarpanları: 1, 2, 173, 346

347'nin çarpanları: 1, 347

348'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 29, 58, 87, 116, 174, 348

349'un çarpanları: 1, 349

350'nin çarpanları: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 25, 35, 50, 70, 175, 350

351'in çarpanları: 1, 3, 9, 13, 27, 39, 117, 351

352'nin çarpanları: 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 88, 176, 352

353'ün çarpanları: 1, 353

354'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 59, 118, 177, 354

355'in çarpanları: 1, 5, 71, 355

356'nın çarpanları: 1, 2, 4, 89, 178, 356

357'nin çarpanları: 1, 3, 7, 17, 21, 51, 119, 357

358'in çarpanları: 1, 2, 179, 358

359'un çarpanları: 1, 359

360'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360

361'in çarpanları: 1, 19, 361

362'nin çarpanları: 1, 2, 181, 362

363'ün çarpanları: 1, 3, 11, 33, 121, 363

364'ün çarpanları: 1, 2, 4, 7, 13, 14, 26, 28, 52, 91, 182, 364

365'in çarpanları: 1, 5, 73, 365

366'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 61, 122, 183, 366

367'nin çarpanları: 1, 367

368'in çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 92, 184, 368

369'un çarpanları: 1, 3, 9, 41, 123, 369

370'in çarpanları: 1, 2, 5, 10, 37, 74, 185, 370

371'in çarpanları: 1, 7, 53, 371

372'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 31, 62, 93, 124, 186, 372

373'ün çarpanları: 1, 373

374'ün çarpanları: 1, 2, 11, 17, 22, 34, 187, 374

375'in çarpanları: 1, 3, 5, 15, 25, 75, 125, 375

 
 

376'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 47, 94, 188, 376

377'nin çarpanları: 1, 13, 29, 377

378'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 27, 42, 54, 63, 126, 189, 378

379'un çarpanları: 1, 379

380'in çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 19, 20, 38, 76, 95, 190, 380

381'in çarpanları: 1, 3, 127, 381

382'nin çarpanları: 1, 2, 191, 382

383'ün çarpanları: 1, 383

384'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 384

385'in çarpanları: 1, 5, 7, 11, 35, 55, 77, 385

386'nın çarpanları: 1, 2, 193, 386

387'nin çarpanları: 1, 3, 9, 43, 129, 387

388'in çarpanları: 1, 2, 4, 97, 194, 388

389'un çarpanları: 1, 389

390'ın çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 26, 30, 39, 65, 78, 130, 195, 390

391'in çarpanları: 1, 17, 23, 391

392'nin çarpanları: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 49, 56, 98, 196, 392

393'ün çarpanları: 1, 3, 131, 393

394'ün çarpanları: 1, 2, 197, 394

395'in çarpanları: 1, 5, 79, 395

396'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 33, 36, 44, 66, 99, 132, 198, 396

397'nin çarpanları: 1, 397

398'in çarpanları: 1, 2, 199, 398

399'un çarpanları: 1, 3, 7, 19, 21, 57, 133, 399

400'ün çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200, 400,

401'in çarpanları: 1, 401

402'nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 67, 134, 201, 402

403'ün çarpanları: 1, 13, 31, 403

404'ün çarpanları: 1, 2, 4, 101, 202, 404

405'in çarpanları: 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 81, 135, 405

406'nın çarpanları: 1, 2, 7, 14, 29, 58, 203, 406

407'nin çarpanları: 1, 11, 37, 407

408'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 17, 24, 34, 51, 68, 102, 136, 204, 408

409'un çarpanları: 1, 409

410'un çarpanları: 1, 2, 5, 10, 41, 82, 205, 410

411'in çarpanları: 1, 3, 137, 411

412'nin çarpanları: 1, 2, 4, 103, 206, 412

413'ün çarpanları: 1, 7, 59, 413

414'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 23, 46, 69, 138, 207, 414

415'in çarpanları: 1, 5, 83, 415

416'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 32, 52, 104, 208, 416

417'nin çarpanları: 1, 3, 139, 417

418'in çarpanları: 1, 2, 11, 19, 22, 38, 209, 418

419'un çarpanları: 1, 419

420'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 60, 70, 84, 105, 140, 210, 420

421'in çarpanları: 1, 421

422'nin çarpanları: 1, 2, 211, 422

423'ün çarpanları: 1, 3, 9, 47, 141, 423

424'ün çarpanları: 1, 2, 4, 8, 53, 106, 212, 424

425'in çarpanları: 1, 5, 17, 25, 85, 425

426'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 71, 142, 213, 426

427'nin çarpanları: 1, 7, 61, 427

428'in çarpanları: 1, 2, 4, 107, 214, 428

429'un çarpanları: 1, 3, 11, 13, 33, 39, 143, 429

430'un çarpanları: 1, 2, 5, 10, 43, 86, 215, 430

431'in çarpanları: 1, 431

432'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 36, 48, 54, 72, 108, 144, 216, 432

433'ün çarpanları: 1, 433

434'ün çarpanları: 1, 2, 7, 14, 31, 62, 217, 434

435'in çarpanları: 1, 3, 5, 15, 29, 87, 145, 435

436'nın çarpanları: 1, 2, 4, 109, 218, 436

437'nin çarpanları: 1, 19, 23, 437

438'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 73, 146, 219, 438

439'un çarpanları: 1, 439

440'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 20, 22, 40, 44, 55, 88, 110, 220, 440

441'in çarpanları: 1, 3, 7, 9, 21, 49, 63, 147, 441

442'nin çarpanları: 1, 2, 13, 17, 26, 34, 221, 442

443'ün çarpanları: 1, 443

444'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 37, 74, 111, 148, 222, 444

445'in çarpanları: 1, 5, 89, 445

446'nın çarpanları: 1, 2, 223, 446

447'nin çarpanları: 1, 3, 149, 447

448'in çarpanları: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 64, 112, 224, 448

449'un çarpanları: 1, 449

450'nin çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 25, 30, 45, 50, 75, 90, 150, 225, 450

451'in çarpanları: 1, 11, 41, 451

452'nin çarpanları: 1, 2, 4, 113, 226, 452

453'ün çarpanları: 1, 3, 151, 453

454'ün çarpanları: 1, 2, 227, 454

455'in çarpanları: 1, 5, 7, 13, 35, 65, 91, 455

456'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 19, 24, 38, 57, 76, 114, 152, 228, 456

457'nin çarpanları: 1, 457

458'in çarpanları: 1, 2, 229, 458

459'un çarpanları: 1, 3, 9, 17, 27, 51, 153, 459

460'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 23, 46, 92, 115, 230, 460

461'in çarpanları: 1, 461

462'nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 21, 22, 33, 42, 66, 77, 154, 231, 462

463'ün çarpanları: 1, 463

464'ün çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 29, 58, 116, 232, 464

465'in çarpanları: 1, 3, 5, 15, 31, 93, 155, 465

466'nın çarpanları: 1, 2, 233, 466

467'nin çarpanları: 1, 467

468'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 18, 26, 36, 39, 52, 78, 117, 156, 234, 468

469'un çarpanları: 1, 7, 67, 469

470'in çarpanları: 1, 2, 5, 10, 47, 94, 235, 470

471'in çarpanları: 1, 3, 157, 471

472'nin çarpanları: 1, 2, 4, 8, 59, 118, 236, 472

473'ün çarpanları: 1, 11, 43, 473

474'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 79, 158, 237, 474

475'in çarpanları: 1, 5, 19, 25, 95, 475

 
 

476'nın çarpanları: 1, 2, 4, 7, 14, 17, 28, 34, 68, 119, 238, 476

477'nin çarpanları: 1, 3, 9, 53, 159, 477

478'in çarpanları: 1, 2, 239, 478

479'un çarpanları: 1, 479

480'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 240, 480

481'in çarpanları: 1, 13, 37, 481

482'nin çarpanları: 1, 2, 241, 482

483'ün çarpanları: 1, 3, 7, 21, 23, 69, 161, 483

484'ün çarpanları: 1, 2, 4, 11, 22, 44, 121, 242, 484

485'in çarpanları: 1, 5, 97, 485

486'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162, 243, 486

487'nin çarpanları: 1, 487

488'in çarpanları: 1, 2, 4, 8, 61, 122, 244, 488

489'un çarpanları: 1, 3, 163, 489

490'ın çarpanları: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 49, 70, 98, 245, 490

491'in çarpanları: 1, 491

492'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 41, 82, 123, 164, 246, 492

493'ün çarpanları: 1, 17, 29, 493

494'ün çarpanları: 1, 2, 13, 19, 26, 38, 247, 494

495'in çarpanları: 1, 3, 5, 9, 11, 15, 33, 45, 55, 99, 165, 495

496'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, 496

497'nin çarpanları: 1, 7, 71, 497

498'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 83, 166, 249, 498

499'un çarpanları: 1, 499

500'ün çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250, 500

Tüm Sayıların Çarpan Listesi