DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 31: 1. DERECEDEN 1 BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

BÖLÜM 1: BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEM NEDİR?


BÖLÜM 1: BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEM NEDİR?

Bir veya daha fazla değişken içeren eşitliklere denklem adı verilir.

Aşağıdaki eşitlikler birer denklemdir.

 • x + 1 = 5
 • x2 + 3x – 5 = 0
 • x2y + 3xy2 – 15 = 11

Denklemleri içerdikleri değişken sayısına ve değişkenlerin kuvvetlerine göre sınıflandırabiliriz.

 

Bir denklemde sadece 1 çeşit değişken varsa, bu denkleme 1 bilinmeyenli denklem adı verilir.

Aşağıdaki denklemler 1 bilinmeyenlidir.

 • 2 – a = 3a
 • x – 2 = 2x – 5
 • y3 + 3y2 – 5y = 0
 • 8 = z2 – 2

Aşağıdaki denklemler 1 bilinmeyenli DEĞİLDİR.

 • a2 – 2a = b – 4
 • x2y – 5 = 0
 • x – 1 = y – 2z
 • x = y
 

1 bilinmeyenli bir denklemde, en yüksek kuvvete sahip olan değişkenin kuvveti, denklemin derecesini belirler. Örneğin,

 • 5x2 + 2x – 3 = 0 denkleminde en yüksek kuvvete sahip değişken x2 olduğundan bu denklem 2. dereceden bir denklemdir.
 • 5 – x = 0 denkleminde ise en yüksek dereceye sahip değişken x'tir. x'in kuvveti 1 olduğu için bu denklem 1. dereceden bir denklemdir.

Parantezli ifade içeren bir denklemin derecesini anlayabilmek için denklemin açık (parantezsiz) haline bakmamız gerekir. Örneğin, x(x – 1) = 0 denkleminin açık hali x2 – x = 0'dır ve bu denklemin derecesi 2'dir.

Aşağıdaki eşitlikler 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemlerdir.

 • x + 3 = 5
 • 5 – a = 2a – 3
 • 0 = 5 – 3a
 • 3(z – 1) = 2z – 1

Aşağıdaki eşitlikler 1 bilinmeyenli olmasına rağmen 1. dereceden DEĞİLDİR.

 • a2 = 3
 • x3 – 2x2 + 3 = 0
 • (y – 1)(y – 2) = 0
 • 1 = 1 – x3

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemdir?

a) (x – 2)(y – 1) = 3,     b) (x – 1)(3 – x) = 0,     c) 2(5 – x) + 4x = 0,     d) 7x + 8 = 11,     e) a2 – a + 1 = 3     f) a + b = 1,     g) ab + b + a = a,     h) 2 = 3 – x,     i) (8 – a) = (7 – b),     j) x – 1 = x2

CEVAPLAR

 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

c, d ve h'de verilen denklemler 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemlerdir.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Konusuna Git