DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 31: 1. DERECEDEN 1 BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

BÖLÜM 2: BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLERİN OLASI ÇÖZÜM KÜMELERİ


BÖLÜM 2: BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLERİN OLASI ÇÖZÜM KÜMELERİ

Denklemin çözümleri

Tek değişkenli bir denklemi çözmek, değişkenin hangi değerleri için eşitliğin sağ ve sol taraflarının eşit olduğunu bulmak anlamına gelir. İki tarafın eşit olmasını sağlayan her değer bir çözümdür. Bir denklemin çözümlerinden oluşan kümeye çözüm kümesi adı verilir.

1. dereceden 1 bilinmeyenli bir denklemin

  • Sadece bir çözümü olabilir;
  • Çözümü olmayabilir; veya
  • Çözümü tüm gerçek sayılar olabilir.

Aşağıda, sırayla, bu durumları inceliyoruz.

1. DERECEDEN 1 BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEMİN OLASI ÇÖZÜM KÜMELERİ

Bazı denklemlerin tek bir çözümü vardır.

3x = 6

Bu denklemin tek çözümü x = 2'dir çünkü x yerine sadece 2 yazıldığında eşitliğin sağ ve sol tarafı birbirine eşit olur.

3.2 = 6

Sonraki bölümde, bu kategoriye giren 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemlerin nasıl çözüldüğü öğreniyoruz.


Bazı denklemlerin çözümü yoktur.

x + 2 = x + 4

Bu denklemin çözümü yoktur. x hangi değeri alırsa alsın, eşitliğin sağ ve sol tarafları aynı çıkmaz.


Bazı denklemlerin çözüm kümesi tüm gerçek sayılardır.

2(x + 2) = 2x + 4

Bu denklemin çözüm kümesi tüm gerçek sayılardır. x yerine hangi gerçek sayı yazılırsa yazılsın, eşitliğin sağ ve sol tarafları eşit olur.

Bu tarz denklemlere özdeşlik adı verilir. Özdeşlikleri tekrar etmek için önceki konuyu okuyabilirsiniz.

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Konusuna Git