CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 28: CEBİRSEL İFADELER

BÖLÜM 1: DEĞİŞKEN NEDİR? NE İŞE YARAR?


BÖLÜM 1: DEĞİŞKEN NEDİR? NE İŞE YARAR?

DEĞİŞKEN

Bu bölümde değişkenin ne olduğunu ve nerelerde kullandığımızı tekrar ediyoruz.

Değişken

Değerini bildiğimiz veya bilmediğimiz herhangi bir sayıyı a, b, c, x, y gibi harflerle gösterebiliriz. Bu şekilde gösterdiğimiz sayılara değişken ismini veririz.

 

Değişkenleri, formül oluşturmak için kullanabiliriz.

Karenin alanı-formül

Bir karenin alanı, kenar uzunluğunun karesine eşittir. Alanla kenar uzunluğu arasındaki bu ilişkiyi formül haline getirebilmek için kenar uzunluğunu ifade eden bir değişken tanımlayıp, alanı bu değişken cinsinden yazabiliriz.

Karenin kenar uzunluğuna a dersek, alanı a2 olur.

Alan = a2

Bu formülde, değişken yerine kenar uzunluğunu yazdığımızda, işlemin sonucu karenin alanını verir. Örneğin, kenar uzunluğu 3 birim olan bir kare için formülde a yerine 3 yazarız. Bu işlemi yaptığımızda, karenin alanının a2 = 32 = 9 birimkare olduğunu görebiliriz.

Karenin çevresi-formül

Karenin çevresi, kenar uzunluğunun 4 katıdır. Karenin bir kenar uzunluğuna x dersek, çevresini 4x şeklinde ifade edebiliriz.

Değişkenleri, değerini bilmediğimiz sayıları ifade etmek için de kullanabiliriz.

dikdörtgenin çevresi-formül

Bir dikdörtgenin bir kenarının 2 birim olduğunu bildiğimizi, ama diğer kenar uzunluğunu bilmediğimizi düşünelim. Değerini bilmediğimiz kenar uzunluğunu n ile göstererek, dikdörtgenin çevresini

2 . 2 + 2 . n = 4 + 2n

şeklinde ifade edebiliriz.

Ali, parasının 3'te 1'ine kitap ve 5'te 1'ine gömlek almış olsun. Ali'nin parasının ne kadar olduğu bilmiyorsak, bu değere ... deyip, harcadığı miktarını

...

şeklinde ifade edebiliriz.

Birden fazla değişken bir arada kullanılabilir. Bu durumda, her değişken farklı bir büyüklüğü ifade eder.

Dikdörtgenin çevresi ve değişkenler

Bir dikdörtgenin kenar uzunluklarından birine x ve diğerine y dersek, çevresini 2x + 2y ile ifade edebiliriz.

Ali, Burcu ve Ceyhun'un ağırlıkları toplamı 130 kilogram olsun. Ali'nin ağırlığına A, Burcu'nunkine B ve Ceyhun'unkine C dersek, matematiksel olarak bu durumu

A + B + C = 130 kg

şeklinde gösterebiliriz.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadeler Konusuna Git