CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 28: CEBİRSEL İFADELER

BÖLÜM 2: DEĞİŞKENLERLE TEMEL İŞLEMLER


BÖLÜM 2: DEĞİŞKENLERLE TEMEL İŞLEMLER

Bu bölümde değişkenler ve sabit sayılar arasında yapılan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri üzerine yoğunlaşıyoruz.

DEĞİŞKENLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

Değişkenlerin toplamı

a tane değişkenin toplamı, a ile bu değişkenin çarpımına eşittir. Örneğin, 7 tane x'in toplamı 7 . x'e ve 13 tane y'nin toplamı 13 . y'ye eşittir.

 • x + x = 2 . x
 • y + y + y = 3 . y
 • z + z + z + z = 4 . z
 • t + t + t + t + t = 5 . t
Değişkenler ve sabit sayıların toplamı

Aynı değişkenlerin ve sabit sayıların toplandığı işlemlerde, değişkenleri kendi aralarında ve sabit sayıları kendi aralarında toplarız.

 • x + x + 3 + 5 = 2 . x + 8
 • 7 + y + 3 + y2 + y = 3 . y + 8
 • z510 = z15
 • 5 + t + 3 + t + t = 3 . t2
Değişkenlerde çıkarma

Bir değişkeni kendisinden çıkardığımızda sonuç 0 olur.

 • aa = 0
 • x + 5x = 5
 • y + 2y + 5y + y = 7
 • zz + z + 2 = z + 2
 

DEĞİŞKENLERDE ÇARPMA

Değişkenlerle sabit sayıyı çarpma

Bir sabit sayıyla değişkenin çerpımını gösterirken aradaki "×" veya "." işaretini kaldırabiliriz. Örneğin, 3 ile y'nin çarpımını "3 × y" veya "3 . y" yerine "3y" şeklinde gösterebiliriz.

Bir sabit sayıyla değişkeni çarparken, sabit sayıların çarpımındaki kuralları kullanırız.

İşaretlerin çarpımı
 

 • 3 . x = 3x
 • 5 . a = 5a
 • (–2) . x = –2x
 • 0 . y = 0
 • (–5) . (–x) = 5x
Değişkenlerin çarpımı

Sabit sayılarda olduğu gibi, bir değişkeni kendisi ile çarpımı, tabanı bu değişken olan üslü bir sayıya eşittir.

 • x . x = x2
 • (–a) . (–a) = (–a)2 = a2
 • x . x . x = x3
 • y . y . y . y = y4

Farklı değişkenleri de birbiri ile çarpabiliriz.

 • x . y = xy
 • a . b . c = abc
 • x . x . y = x2y
 

DEĞİŞKENLERDE BÖLME

Bir bölme işleminde

 • Yalnız bölenin değişken olduğu,
 • Yalnız bölünenin değişken olduğu veya
 • Hem bölen hem de bölünenin değişken olduğu

durumlarla karşılaşabiliriz. 0'a bölme işlemi tanımsız olduğu için bölenin değişken olduğu durumlarda, bu değişkenin 0 değerini alamayacağına dikkat etmemiz gerekir.

 • ...
 • ...
 • ..., ...
 • ..., ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadeler Konusuna Git