CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 28: CEBİRSEL İFADELER

BÖLÜM 3: CEBİRSEL İFADE, TERİM VE KATSAYI


BÖLÜM 3: CEBİRSEL İFADE, TERİM VE KATSAYI

CEBİRSEL İFADE NEDİR?

Cebirsel İfade

Sayı, değişken ve aritmetik işlem içeren ifadelere cebirsel ifade ismi verilir.

Aşağıdaki ifadeler cebirsel ifadelerdir.

 • x + 3
 • 2 – 5x2
 • 3x + 5y
 • a + ab
 • 4a + b2 + 5a2 + 7b – 8ab + 2a2b
 

TERİM NEDİR?

Terim

Cebirsel bir ifadenin + veya – işaretleri ile ayrılmış parçalarına terim adı verilir. Terimler bir sayıya, bir değişkene veya sayı ile değişkenin çarpımına eşit olabilir. Ayrıca, başında – işareti olan terimler bu işaretle birlikte yazılır.

3 + 5a + 7abb2 + c

ifadesindeki terimler

3, 5a, 7ab, –b2 ve c'dir.

 

x2 + y23xy

ifadesindeki terimler

x2, y2 ve –3xy'dir.

 

SABİT TERİM NEDİR?

Sabit Terim

Sadece sayıdan oluşan terime, sabit terim adı verilir.

3 + 5a + 7ab + b2 + c

ifadesindeki sabit terim 3’tür.

x2 + y23xy

ifadesinde sabit terim bulunmamaktadır.

 

KATSAYI NEDİR?

Katsayılar

Bir terimdeki değişkenler atıldığında geriye kalan sabit sayı bu terimin katsayısıdır. Değişkenler atıldığında geriye sadece "–" işareti kalıyorsa katsayı –1'e, "–" işareti de kalmıyorsa katsayı 1'e eşittir.

Sabit terimde değişken olmadığı için bu terimin katsayısı, kendisine eşittir.

–15x + 12xy + 8y

ifadesinde

 • x’in katsayısı –15,
 • xy’nin katsayısı 12 ve
 • y’nin katsayısı 8'dir.

3 + 5a + 7ab + b2 + c

ifadesinde

 • a’nın katsayısı 5,
 • ab’nin katsayısı 7,
 • b2’nin katsayısı 1 ve
 • c’nin katsayısı 1’dir.

Yukarıdakilere ek olarak, sabit terim olan 3'ü de katsayı olarak düşünebiliriz.

x2y2 – 3xy

ifadesinde

 • x2’nin katsayısı 1,
 • y2’nin katsayısı –1 ve
 • xy’nin katsayısı –3’tür.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadeler Konusuna Git