OLASILIK


KONU 27: EŞOLASILIKLI OLAYLAR

BÖLÜM 1: BİR ÇIKTININ OLASILIĞI


BÖLÜM 1: BİR ÇIKTININ OLASILIĞI

Çıktının olasılığı

Bir olasılık deneyinde, tüm çıktıların olasılıkları birbirine eşitse, çıktılardan birinin olasılığını bulabilmek için 1’i çıktı sayısına böleriz.

 

... tane farklı çıktısı olan eşolasılıklı bir deneydeki çıktılardan her birinin olasılığı ... ise, bu olasılıkların toplamı ...'ye eşit çıkar.

Bir deneydeki tüm çıktılara ait olasılıkların toplamı 1'e eşittir. ... çarpımını 1'e eşitlediğimizde, ... sayısının ...'ye eşit olduğunu görebiliriz.

Not: Yukarıdaki formül ve çıkarımlar, yalnızca çıktılara ait olasılıkların birbirine eşit olduğu durumda geçerlidir.

Olasılık sorularında, yazı-tura ve zar atma deneyleri ile sıklıkla karşılaştığımız için bu deneylere ait örneklerle başlayalım.

 

Yazı Tura

Yazı tura atma deneyinin 2 farklı çıktısı vardır: Yazı ve Tura.

Bu çıktıların olasılıkları birbirine eşitse (yazı gelme olasılığı, tura gelme olasılığına eşitse), her birinin olasılığı ... olur.

  • Yazı gelme olasılığı = ... ve
  • Tura gelme olasılığı = ...'dir.

Zar atma deneyi

Bir zar atma deneyinin 6 farklı çıktısı vardır: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.

Zardaki sayıların gelme olasılıkları birbirine eşitse, her birinin olasılığı ... olur.

  • 1 gelme olasılığı = ...
  • 2 gelme olasılığı = ...
  • 3 gelme olasılığı = ...
  • 4 gelme olasılığı = ...
  • 5 gelme olasılığı = ...
  • 6 gelme olasılığı = ...
 

Aşağıdaki deneylerde çıktıların olasılıkları birbirine eşittir. Bu deneylerin tüm çıktılarını sıralayıp, bu çıktıların olasılıklarını bulun.

a) Vitrindeki yeşil, sarı, mavi, beyaz ve turuncu kazaklardan birinin rasgele seçilmesi.

b) İçerisinde 4 top bulunan bir torbadan rasgele bir topun seçilmesi.

c) İki basamaklı tam kare sayılardan birinin rasgele seçilmesi.

d) 10 kişilik bir sınıftan rasgele bir öğrencinin seçilmesi.

e) Seda'nın üye olmak için Santranç, Gezi ve İzcilik kulüplerinden birini rasgele seçmesi.

f) İki basamaklı ve rakamları aynı olan sayılardan birinin rasgele seçilmesi.

g) Gaziantep'ten Adana'ya gidebilmek için var olan 3 alternatif yoldan birinin seçilmesi.

CEVAPLAR

 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) ÇIKTILAR: 1) yeşil kazak, 2) sarı kazak, 3) mavi kazak, 4) beyaz kazak, 5) turuncu kazak OLASILIK: ...

b) ÇIKTILAR: 1) 1.top, 2) 2.top, 3) 3.top, 4) 4.top OLASILIK: ...

c) ÇIKTILAR: 1) 16, 2) 25, 3) 36, 4) 49, 5) 64, 6) 81 OLASILIK: ...

d) ÇIKTILAR: 1) 1.öğrenci, 2) 2.öğrenci, 3) 3.öğrenci, 4) 4.öğrenci, 5) 5.öğrenci, 6) 6.öğrenci, 7) 7.öğrenci, 8) 8.öğrenci, 9) 9.öğrenci, 10) 10.öğrenci OLASILIK: ...

e) ÇIKTILAR: 1) Santranç Kulübü, 2) Gezi Kulübü, 3) İzcilik Kulübü OLASILIK: ...

f) ÇIKTILAR: 1) 11, 2) 22, 3) 33, 4) 44, 5) 55, 6) 66, 7) 77, 8) 88, 9) 99 OLASILIK: ...

g) ÇIKTILAR: 1) 1.yol, 2) 2.yol, 3) 3.yol OLASILIK: ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Olasılık ve Olasılık Çeşitleri Eşolasılık Konusuna Git