OLASILIK


KONU 27: EŞOLASILIKLI OLAYLAR

BÖLÜM 2: BASİT OLAYLARIN OLASILIKLARI


BÖLÜM 2: BASİT OLAYLARIN OLASILIKLARI

Bu bölümde, eşolasılıklı bir deneyde bir olayın gerçekleşme ve gerçekleşmeme olasılıklarını nasıl bulabileceğimizi öğreniyoruz. Bu konuya ilişkin örnekleri sonraki bölümlerde inceliyoruz.

Basit olayların olasılıklarını veren formül

Bir olasılık deneyindeki çıktıların olasılıkları birbirine eşitse, bir olayın olasılığını bulabilmek için bu olaya ait çıktıların sayısını, tüm çıktıların sayısına böleriz.

 • ... çıktısı olan eşolasılıklı bir deneyde, her bir çıktının olasılığı ...'ye eşittir.

 • Olasılık formülünün açıklaması

  Olay, çıktılar kümesinin alt kümesidir. Bir olayın olasılığını bulabilmek için bu olaydaki çıktıların olasılıklarını toplarız.

 • Buna göre, bir olayda ... tane çıktı varsa, bu olayın olasılığı ... tane ...'nin toplamına veya ...'ye eşit olur.

 

BİR OLAYIN GERÇEKLEŞMEME OLASILIĞI

Olayın gerçekleşmeme olasılığı

Bir olayın gerçekleşme ve gerçekleşmeme olasılıklarının toplamı 1'e eşittir.

 • Atılan bir zarın çift olma ve çift olmama olasılıklarının toplamı 1'dir.
 • Yarın bu saatte havanın yağışlı olma ve yağışlı olmama olasılıklarının toplamı 1'dir.
 • Lise giriş sınavında 1. olma olasılığınız ile 1. olmama olasılığınızın toplamı 1'dir.

Bir olayın olma ve olmama olasılıklarının toplamının neden 1'e eşit olduğunu anlamak için çıktılar kümesini kullanabiliriz. Bir olaya ait alt kümeyi belirlediğimizde, çıktılar kümesini ikiye bölmüş oluruz. Bu kümelerden

 • birinde sadece olaya ait çıktılar,
 • diğerinde ise olaya ait olmayan çıktılar

bulunur.

Olasılıklar toplamı 1
 • İlk küme, olayın gerçekleşme durumunu,
 • İkinci küme ise olaya ait olmayan tüm çıktıları veya başka bir deyişle bu olayın gerçekleşmemesi durumunu

ifade eder. Çıktılar kümesinin tamamını kapsadığı için bu kümelerin olasılıklarının toplamı 1'dir.

Bir olayın gerçekleşme olasılığını 1'den çıkardığımızda, bu olayın gerçekleşmeme olasılığı buluruz. Örneğin, sabah evden çıktığınızda gördüğünüz ilk kişiyi tanıyor olma olasılığınız 0,3 ise, tanıyor olma olasılığınız 1 – 0,3 = 0,7'dir.

Sonraki üç bölümde, sırasıyla,

ile ilgili örnekler üzerine yoğunlaşıyoruz.

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Olasılık ve Olasılık Çeşitleri Eşolasılık Konusuna Git