OLASILIK


KONU 27: EŞOLASILIKLI OLAYLAR

BÖLÜM 5: DİĞER ÖRNEKLER


BÖLÜM 5: DİĞER ÖRNEKLER

Zar atma ve top çekme sorularının dışında da karşımıza olasılıkla ilgili çeşitli sorular çıkabilir. Aşağıda, bu çeşitlerden birkaçını bulabilirsiniz.

HARFLİ SORULAR

Olasılık-harfli sorular

MENEMEN kelimesinin harfleri kâğıtlara yazılarak bir torbaya atılmıştır. Rasgele çekilen bir kâğıttaki harfin,

 1. M olma,
 2. E olma,
 3. N olma ve
 4. M veya N olma,

olasılıklarını bulalım.

 
 1. MENEMEN kelimesindeki 7 harften 2'si M'dir. Çekilen kâğıttaki harfin M olma olasılığını bulabilmek için M harflerinin sayısını tüm harflerin sayısına böleriz.

  M olma olasılığı = ...

 2. MENEMEN kelimesindeki 7 harften 3E'dir. 37'ye bölerek çekilen harfin E olma olasılığını bulabiliriz.

  E olma olasılığı = ...

 3. MENEMEN'deki harflerden 2'si N'dir. 2'yi toplam harf sayısına bölerek çekilen harfin N olma olasılığını bulabiliriz.

  N olma olasılığı = ...

 4. MENEMEN'deki harflerden 2'si M ve 2'si N'dir. Buna göre toplam 2 + 2 = 4 harf M veya N'dir. 47'ye bölerek istenilen olasılığı bulabiliriz.

  M veya N olma olasılığı = ...

 

SEÇME SORULARI

7 kız ve 13 erkek öğrenci olan bir sınıftaki öğrencilerden rasgele biri sınıf temsilcisi olarak seçilecektir. Sınıf temsilcisinin kız olma olasılığını hesaplayalım.

 

Bu sınıfta toplam 7 + 13 = 20 öğrenci vardır. Sınıf temsilcisinin kız olma olasılığını bulabilmek için kızların sayısını bu sınıftaki toplam öğrenci sayısına böleriz.

Sınıf temsilcisinin kız olma olasılığı = ...

 

KARIŞIK SORULAR

Olasılık-üçgen oluşturma soruları

Köşe noktaları A, B, C, D veya E üzerinde olan tüm üçgenler arasından rasgele biri seçilecektir. Bu üçgenlerin seçilme olasılıkları birbirine eşitse, seçilen üçgenin köşelerinden birinin A noktası olma olasılığı kaçtır?

 

Köşeleri A, B, C, D veya E üzerinde olan 9 farklı üçgen çizilebilir.

Olasılık-üçgenler

Bu üçgenlerden 5'inin köşe noktası A'dır. 5'i 9'a bölerek istenilen olasılığı bulabiliriz.

Üçgenin köşe noktasının A olma olasılığı = ...

 

Ali, 1'den 50'ye kadar rasgele bir sayı seçecektir. Tüm sayıların seçilme olasılıkları eşitse, Ali'nin seçtiği sayının asal olma olasılığı kaçtır?

 

1'den 50'ye kadar toplam 50 sayı bulunmaktadır. Bu sayılardan

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ve 47

sayıları asaldır. 50 sayıdan 15'i asal olduğu için seçilen sayının asal olma olasılığı ...'tür.

 

Asal çarpanlarından biri 5 olan iki basamaklı sayılardan biri rasgele seçilecektir. Tüm bu sayıların seçilme olasılıkları birbirine eşitse, seçilen sayının 3'ün tam katı olma olasılığı kaçtır?

 

Asal çarpanlarından biri 5 olan sayılar, 5'e kalansız bölünen sayılardır. İki basamaklı 5'e kalansız bölünen sayılar:

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95'tir.

Bu 18 sayıdan 3'e kalansız bölünenler 15, 30, 45, 60, 75 ve 90'dır. 18 sayıdan 6'sı verilen şartları sağladığı için istenilen olasılık ...'tür.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Olasılık ve Olasılık Çeşitleri Eşolasılık Konusuna Git