OLASILIK


KONU 27: EŞOLASILIKLI OLAYLAR

BÖLÜM 3: ZAR ATMA ÖRNEKLERİ


BÖLÜM 3: ZAR ATMA ÖRNEKLERİ

Bu bölümde, zarlarla ilgili basit olasılık problemleri üzerine yoğunlaşıyoruz. Aşağıdaki örneklerin tamamında hilesiz bir zar kullanıldığını, başka bir deyişle, tüm sayıların gelme olasılıklarının aynı olduğunu varsayıyoruz.

Atılan hilesiz bir zarın çift gelme olasılığını bulalım.

 

Bu deneyde 6 çıktı var: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zarın çift olması

Bu çıktılardan 3 tanesi çift: 2, 4 ve 6

Çift olan çıktıların sayısını tüm çıktıların sayısına bölerek, zarın çift gelme olasılığını bulabiliriz.

Zarın çift gelme olasılığı

Zarın çift gelme olasılığı = ...

Atılan hilesiz bir zarın tek gelme olasılığını bulalım.

 

Bu deneyde 6 çıktı var: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zarın tek olması

Çıktılardan 3 tanesi tek: 1, 3 ve 5

Zarın tek gelme olasılığı

Zarın tek gelme olasılığı = ...

Atılan hilesiz bir zarın tam kare gelme olasılığını bulalım.

 
Zarın Tam kare gelmesi

6 çıktıdan 2 tanesi tam kare: 1 ve 4

Zarın Tam kare gelme olasılığı

Zarın tam kare gelme olasılığı = ...

Atılan bir zarın 7'den küçük gelme olasılığını bulalım.

 
Zarın 7'den küçük olması

6 çıktının tümü 7'den küçük: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zarın 7'den küçük olma olasılığı

Zarın 7'den küçük olma olasılığı = ...

Atılan bir zarın 7 gelme olasılığını bulalım.

 
Zarın 7 gelmesi

Çıktılardan hiçbiri 7 değildir.

Zarın 7 gelme olasılığı = ...

 

Atılan bir zarın sonucunun

a) 3’ten küçük olma olasılığını,

b) Tam kare olmama olasılığını,

c) 5 veya 5’ten büyük olma olasılığını,

d) 1’den büyük ve 5’ten küçük olma olasılığını ve

e) Asal sayı olma olasılığını

bulun.

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Olasılık ve Olasılık Çeşitleri Eşolasılık Konusuna Git