CEBİRSEL İFADELER


KONU 15: CEBİRSEL İFADELER

BÖLÜM 2: BENZER TERİM NEDİR?


BÖLÜM 2: BENZER TERİM NEDİR?

Benzer Terimler

Değişken kısmı aynı olan terimlere benzer terim ismi verilir.

 

3x2y + y2x – 2xyx2y + 5x2 – 5xy ifadesindeki benzer terimleri bulalım.

 

Bu ifadedeki terimler sırasıyla,3x2y, y2x, –2xy, x2y, 5x2 ve –5xy'dir.

Katsayılarını attığımızda, bu terimler

x2y, y2x, xy, x2y, x2 ve xy

haline dönüşür. Katsayıları göz ardı ettiğimizde 1. ve 4. terimlerin aynı olduğu görüyoruz. Bu nedenle verilen cebirsel ifadenin 1. ve 4. terimleri benzerdir.

Aynı nedenden dolayı, 3. ve 6. terimlerin de benzer olduklarını söyleyebiliriz.

Benzer Terimler-Değişkenlerin Yeri

İki terimin benzer olabilmesi için terimlerdeki değişkenlerin aynı sırayla çarpılmış olması gerekmez. Örneğin, x2y ile yx2 ifadeleri eşit olduğu için –5x2y ile 3yx2 terimleri benzerdir.

Aşağıdaki cebirsel ifadelerin benzer terimlerini bulun.

a) –5x3 + 2x2 – 5y3 + x3 – x2

b) 8xy + 3x + 8xy – 3x2 + y3

c) 6a2 – 3a + 2a2 – a + 8

d) –7x + 5x2 + x2 – 7x3

e) x3 – 5x3 + 2x3 + 3x3

CEVAPLAR

Birden fazla sabit terim içeren bir ifadedeki sabit terimlerin de benzer olduklarını söyleyebiliriz.

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-5

a) –5x3 ile x3 benzerdir; 2x2 ile –x2 benzerdir.

b) 8xy ile 8xy benzerdir.

c) 6a2 ile 2a2 benzerdir; –3a ile –a benzerdir.

d) 5x2 ile x2 benzerdir.

e) x3, –5x3, 2x3 ve 3x3 benzerdir.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Konusuna Git