CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 29: CEBİRSEL İFADELERLE İŞLEMLER

ÖRNEKLER: CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPMA ÖRNEKLERİ


ÖRNEKLER: 10 TANE CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPMA ÖRNEĞİ

Aşağıda cebirsel ifadelerin çarpımı ile ilgili örnekler bulabilirsiniz.


Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-1

(x1)(y1) = x . y + x . (–1) + (–1) . y + (–1) . (–1)

= xy – x – y + 1


Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-2

(1x)(1y) = 1 . 1 + 1 . (–y) + (–x) . 1 + (–x) . (–y)

= 1 – y – x + xy


Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-3

(2x + y)(2x + y) = 2x . 2x + 2x . y + y . 2x + y . y

= 4x2 + 2xy + 2xy + y2

= 4x2 + 4xy + y2


 
 

Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-4

(x + 1)(x + 1) = x . x + x . 1 + 1 . x + 1 . 1

= x2 + 2x + 1


Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-5

(x + 3)(xy + 1) = x . xy + x . 1 + 3 . xy + 3 . 1

= x2y + x + 3xy + 3


 
 

Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-6

(12x3y)(–5xy) = 12x . (–5xy) + (–3y) . (–5xy)

= –60x2y + 15xy2


Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-7

c(–ab) = (–c) . (–a) + (–c) . (–b)

= ca + cb


Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-8

x(1x) = x . 1 + x . (–x)

= x – x2


Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-9

(a21)(a2 + 1) = a2 . a2 + a2 . 1 + (–1) . a2 + (–1) . 1

= a4 + a2 – a2 – 1

= a4 – 1


Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-10

(2ab)(a2b) = 2a . a + 2a . (–2b) + (–b) . a + (–b) . (–2b)

= 2a2 – 4ab – ab + 2b2

= 2a2 – 5ab + 2b2


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Konusuna Git