CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 29: CEBİRSEL İFADELERLE İŞLEMLER

BÖLÜM 3: CEBİRSEL İFADELERİN ÇARPIMI


BÖLÜM 3: CEBİRSEL İFADELERİN ÇARPIMI

Cebirsel ifadelerde çarpma

İki cebirsel ifadeyi birbiriyle çarparken

 

x ile x2 + 3x ifadelerini çarpalım.

 

Bu iki ifadenin çarpımını aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

(x)(x2 + 3x)

Yalnız, ilk ifade tek terimden oluştuğu ve başında "–" işareti olmadığı için bu ifadeyi parantez içerisine almadan da yazabiliriz.

x(x2 + 3x)

Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek 1

Parantezi açmak için parantez dışındaki x'i parantez içerisindeki terimlerle tek tek çarpar, sonuçları toplarız.

x(x2 + 3x) = x . x2 + x . 3x = x3 + 3x2

10 tane cebirsel ifadelerde çarpma örneği için tıklayın.

x2y + y ile xy ifadelerini çarpalım.

 

Bu ifadelerin çarpımını aşağıdaki gibi yazabiliriz.

(x2y + y) . (xy)

Ayrıca, ikinci ifade pozitif ve tek terimli olduğu için parantez içerisine yazılıp yazılmaması işlem sonucunu değiştirmez.

(x2y + y) . xy

Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-2

Parantez içerisindeki terimleri tek tek ikinci ifade ile çarparak, parantezden kurtulabiliriz.

(x2y + y) . xy = x2y . xy + y . xy = x3y2 + xy2

10 tane cebirsel ifadelerde çarpma örneği için tıklayın.

x + 1 ve x + 2 ifadelerini çarpalım.

 

Çarpacağımız ifadelerin her birinde iki terim bulunuyor. İki ifadeyi de parantez içerisine alalım.

(x + 1)(x + 2)

Çarpma işlemindeki parantezlerden kurtulabilmek için sırasıyla aşağıdaki adımları izleyebiliriz.

  • İlk parantezin ilk terimini, ikinci parantezdeki terimlerle tek tek çarparız.
  • İlk parantezin ikinci terimini, ikinci parantezdeki terimlerle tek tek çarparız.
  • Bulduğumuz çarpım sonuçlarını toplarız.
Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-3

(x + 1)(x + 2) = x . (x + 2) + 1 . (x + 2)

= x . x + x . 2 + 1 . x + 1 . 2

= x2 + 2x + x + 2

= x2 + 3x + 2

Yukarıdakine benzer çarpma işlemlerinde ilk iki adımı birleştirebiliriz. Sonucu bulabilmek için ilk parantezdeki her terimi, ikinci parantezdeki her bir terimle tek tek çarparak, toplamamız yeterli olacaktır.

Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-4

10 tane cebirsel ifadelerde çarpma örneği için tıklayın.

Parantezi açarken terimleri işaretleriyle beraber çarptığımıza dikkat etmemiz gerekir.

–x + 1 ve x – 2 ifadelerini çarpalım.

 
Cebirsel İfadelerin Çarpımı Örnek-5

(–x + 1) . (x2) = (–x) . (x – 2) + 1 . (x2)

= (–x) . x + (–x) . (–2) + 1 . x + 1 . (–2)

= –x2 + 2x + x – 2

= –x2 + 3x – 2

10 tane cebirsel ifadelerde çarpma örneği için tıklayın.

  • –4a(a – 2a2) = –4a2 + 8a3
  • (b – 4)b2 = b3 – 4b2
  • (2x + 1)(2x – 2) = 4x2 – 2x – 2
  • (x – 3)(2x – 2) = 2x2 – 8x + 6
  • (xy2 – 1)(x2y + 1) = x3y3 + xy2 – x2y – 1
 

10 tane cebirsel ifadelerde çarpma örneği için tıklayın.

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulun.

a) 3x2y(x + y) = ...

b) (x2 + 1)x = ...

c) (x + 1)(x + 1) = ...

d) (x – y)(x + y) = ...

e) (a2 – b)(b2 – a) = ...

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-6

a) 3x3y + 3x2y2,   b) x3 + x,   c) x2 + 2x + 1,   d) x2 – y2,   e) a2b2 – a3 – b3 + ab

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Konusuna Git