CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 29: CEBİRSEL İFADELERLE İŞLEMLER

ÇIKMIŞ SORULAR: CEBİRSEL İFADELERLE İŞLEMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 0
2014-2015 0
2015-2016 0
2016-2017 2
2017-2018 1
2018-2019 1
 

2016-2017 TEOG

 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

(3x + 7) . (4x – 2) işleminin sonucu olan cebirsel ifadede x'in katsayısı kaçtır?

A) –14
B) –12
C) 22
D) 34
 

Çözüm:

Soruda verilen çarpma işlemini yaptığımızda, x'in katsayısının 22 olduğunu görebiliriz.

(3x + 7) . (4x – 2) = 12x2 – 6x + 28x – 14

= 12x2 + 22x – 14

CEVAP: C


 
 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Cebirsel ifadelerle işlemler-2016-2017 TEOG sorusu

Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin alanını santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) x + y + 2
B) xy + 2x
C) 2xy
D) xy + 2
 

Çözüm:

Dikdörtgenin alanını bulabilmek için kenar uzunluklarını çarparız. Bu dikdörtgenin kenar uzunlukları x ve y + 2 olduğu için bu iki ifadeyi çarparak sonuca ulaşabiliriz.

x . (y + 2) = xy + 2x

CEVAP: B


 
 

2017-2018 LGS

 

(2017-2018 LGS Sorusu)

Cebirsel ifadelerle işlemler-2017-2018 LGS sorusu

Küp şeklindeki kutunun tüm yüzlerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan üçgen biçimindeki bölgeler boyanıyor.

Buna göre, boyanan bölgenin alanını birimkare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6y2 – 6xy + 3x2
B) 3y2 – 6xy + 6x2
C) 6y2 – 6xy – 3x2
D) 3y2 – 6xy – 6x2
 

Çözüm:

Bir küpün 6 yüzü vardır. Küpün tüm yüzeyindeki boyalı bölgenin alanını hesaplayabilmek için yüzlerden yalnız birindeki boyalı bölgeyi x ve y cinsinden bulup, bulduğumuz ifadeyi 6 ile çarpabiliriz.

Bir yüzdeki boyalı bölge 2 üçgenden oluşmaktadır. Bu üçgenlerin ikisi de ikizkenar dik üçgendir.

LGS küp sorusunun çözümü

Büyük üçgenin dik kenarları y birim ve küçük üçgenin dik kenarları y – x birimdir.

 

Büyük üçgenin alanı:

...

 

Küçük üçgenin alanı:

... ...

 

Bu iki alanın toplamı:

... ...

 

6 yüzün toplam alanı:

... ...

CEVAP: A


 

2018-2019 LGS

 

(2018-2019 LGS)

Aşağıda dikdörtgen şeklindeki A, B, C kartonlarının her birinden dörder adet verilmiştir.

2019 LGS karton kaplama sorusu-1
2019 LGS karton kaplama sorusu-2
2019 LGS karton kaplama sorusu-3

Bu kartonların kenarları çakıştırılarak iki tane kare prizma oluşturuluyor. Bu prizmalardan biri aşağıda verilmiştir.

2019 LGS karton kaplama sorusu-4

Kartonların tamamı kullanıldığına göre diğer prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

A) 16x2
B) 26x2
C) 32x2
D) 40x2
 

Çözüm:

İlk kare prizma için 2 tane B ve 4 tane C kartonu kullanılıyor. Buna göre ikinci kare prizma için geriye 2 tane B ve 4 tane A kartonu kalıyor.

2019 LGS karton kaplama sorusunun çözümü

A kartonunun yüzey alanı 2x . 4x = 8x2 cm2 ve B kartonunun yüzey alanı 2x . 2x = 4x2 cm2'dir. Buna göre, ikinci kare prizma için kullanılan kartonların toplam alanı

4 . 8x2 + 2 . 4x2 = 40x2 cm2'dir.

Bu alan, aynı zamanda, ikinci kare prizmanın yüzey alanına eşittir.

CEVAP: D


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Çıkmış Sorular ve Çözümleri