CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 29: CEBİRSEL İFADELERLE İŞLEMLER

ÖRNEKLER: 20 TANE PARANTEZE ALMA ÖRNEĞİ


ÖRNEKLER: 20 TANE PARANTEZE ALMA ÖRNEĞİ

Aşağıda 20 tane paranteze alma örneği bulabilirsiniz.

 • 3x2y + 6xy = 3xy(x + 2)
 • 7a2 + 14a = 7a(a + 2)
 • –2c – 5c3 = –c(2 + 5c2)
 • 12b2 – 12a2c = 12(b2a2c)
 • 15 – 10x2 = 5(3 – 2x2)
 
 
 • 3x3 + 6x2 + 9x = 3x(x2 + 2x + 3)
 • 80a3 – 70a2 – 60a = 10a(8a2 – 7a – 6)
 • 5a18b13 + 2b15a11 + 3a8b55 = a8b13(5a10 + 2b2a3 + 3b42)
 • 25x100y – 50y100x = 25xy(x99 – 2y99)
 • x3yz2 + xy3z2 + x2y3z = xyz(x2z + y2z + xy2)
 
 
 • t3x2y + xy3t2 + 3tx3 = xt(t2xy + y3t + 3x2)
 • 6x2z – 4z3 – 8x4z3 = –2z(–3x2 + 2z2 + 4x4z2)
 • –3x99y100 – 6x100y99 – 9x101y98 = –3x99y98(y2 + 2xy + 3x2)
 • –14t3 – 21t2 – 35t5 = –7t2(2t + 3 + 5t3)
 • v5y6z7 + v6y7z5 + v7y5z6 = v5y5z5(yz2 + vy2 + v2z)
 • πr2 + 4πr= πr(r + 4)
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ... ...
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Konusuna Git