CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 29: CEBİRSEL İFADELERLE İŞLEMLER

BÖLÜM 1: CEBİRSEL İFADELERDE PARANTEZE ALMA


BÖLÜM 1: CEBİRSEL İFADELERDE PARANTEZE ALMA

ORTAK PARANTEZE ALMA

Ortak Çarpan Parantezine Alma

Cebirsel ifadelerde, terimleri ortak çarpan parantezine alabilmek için önce hangi çarpanların tüm terimlerde ortak olduğunu saptarız. Daha sonra

 • Parantez dışına, bulduğumuz ortak çarpanları yazarız.
 • Parantez içine, ifadeyi ortak çarpanlara böldüğümüzde ortaya çıkan sonucu yazarız.
 

Bir cebirsel ifadeyi ortak çarpan parantezine aldığımızda, çarpanlarına ayırmış oluruz. Sonraki konuda, cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırmak için kullandığımız farklı yöntemleri öğreniyoruz.

x2 + xy ifadesini ortak çarpan parantezine alalım.

 

Yukarıdaki cebirsel ifadede iki terim var: x2 ve xy

 

Ortak Çarpan:

 • x2 terimi iki tane x'in çarpımına eşittir: x2 = x . x
 • xy terimi ise x ile y'nin çarpımına eşittir: xy = x . y
Ortak Çarpan

Bu terimlerin ortak çarpanı x'tir. Cebirsel ifadeyi x parantezine almak için

 • parantez dışına, x değişkenini ve
 • parantez içerisine, x çarpanı atıldığında terimlerden geriye kalan ifadeyi yazarız.
 

Parantezin İçi:

Ortak Çarpan

Parantez içerisine yazacağımız ifadeyi bulabilmek için terimleri tek tek ortak çarpana böleriz.

 • x2'den bir tane x çarpanını atarsak, geriye x kalır.
 • xy'den x çarpanını atarsak, geriye y kalır.

Terimlerden geriye kalan ifadeleri birleştirdiğimizde karşımıza x + y ifadesi çıkar.

 

Paranteze alınmış ifade:

Özetle,

 • Parantezin dışında, x ve
 • Parantez içinde, x + y yazarız.
 

Matematiksel olarak, paranteze alma işlemini aşağıdaki gibi gösteririz.

x2 + xy = x(x + y)

20 tane paranteze alma örneği için tıklayın.

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz paranteze alma işlemini geometrik olarak da yorumlayabiliriz.

 • Kenar uzunluğu x olan bir karenin alanı x2'dir.
 • Kenar uzunlukları x ve y olan bir dikdörtgenin alanı ise xy'dir.
Cebirsel ifadeyi yorumlama

Bu iki şeklin alanları toplamı x2 + xy'dir. Tanımladığımız kare ve dikdörtgeni yukarıdaki gibi iliştirirsek, kısa kenarı x ve uzun kenarı x + y olan bir dikdörtgen elde ederiz. Şekillerin birleştirilmesiyle oluşturulan bu dikdörtgenin alanı ise x(x + y)'dir. İlk bulduğumuz alan formülü ile ikinci bulduğumuz formül aynı olmalıdır. Bu iki ifadeyi eşitlediğimizde, örnekte elde ettiğimiz sonuçla karşılaşırız.

x2 + xy = x(x + y)

a2b + b2a ifadesini ortak çarpan parantezine alalım.

 

Ortak Çarpan:

 • a2b terimi, 2 tane a ve 1 tane b'nin çarpımına eşittir: a2b = a . a . b
 • b2a terimi, 2 tane b ve 1 tane a'nın çarpımına eşittir: b2a = b . b . a
Ortak Çarpanlar

İki terimde de bir a ve bir b çarpanının ortak olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, verilen ifadeyi ortak ab parantezine alabiliriz.

 • Ortak ab parantezine alınmış ifadede, parantez dışında ab bulunmalıdır.
 • Parantez içerisine ise, terimleri tek tek ab'ye bölündüğümüzde bulduğumuz ifadeyi yazmamız gerekir.
 

Parantezin İçi:

Parantez içi ifadeler
 • İlk Terim: İlk terimde iki a ve bir b çarpanı bulunuyor. Eğer bu çarpanlardan bir a ve bir b'yi çıkarırsak, geriye sadece bir tane a kalır. Başka bir deyişle, a2b terimini ab'ye böldüğümüzde a sonucunu buluruz. Bu nedenle parantez içerisindeki ilk terimin yerine a yazmamız gerekir.

  ...

 • İkinci Terim: Bir a ve iki b çarpanı olan ikinci terime de aynı bölme işlemini uyguladığımızda, b sonucunu elde ederiz.

  ...

 

Paranteze alınmış ifade:

Kısacası, parantez dışında ab ve içinde a + b olmalıdır.

a2b + b2a = ab(a + b)

 

NOT: Aynı ifadeyi yalnız a veya yalnız b parantezine almak istersek, srasıyla, aşağıdaki eşitlikleri elde ederiz.

a2b + b2a = a(ab + b2)

a2b + b2a = b(a2 + ba)

20 tane paranteze alma örneği için tıklayın.

Aşağıdaki cebirsel ifadelerdeki ortak çarpanları bulup, bu ifadeleri ortak çarpan parantezine alın.

a) –x2y + xy = ...

b) x3 + x2y = ...

c) –a3b2 – a2b = ...

d) m3 + m2 = ...

e) x – x18 = ...

CEVAPLAR

Şu ana kadar sadece 2 terim içeren ifadeleri ortak çarpan parantezine aldık. Aynı işlemleri 3 veya daha fazla terim içeren cebirsel ifadeler için de yapabiliriz.

m2nmn3 + mn ifadesini ortak çarpan parantezine alalım.

 

Yukarıdaki terimlerin tümünün ortak çarpanı mn'dir.

 • İlk terimin mn'ye bölümü m'dir.
 • İkinci terimin mn'ye bölümü n2'dir.
 • Üçüncü terimin mn'ye bölümü 1'dir.

Bu nedenle parantez içerisindeki ifade mn2 + 1'dir. Verilen ifadeyi mn parantezine aldığımızda, sonuç aşağıdaki gibi çıkar.

m2nmn3 + mn = mn(mn2 + 1)

20 tane paranteze alma örneği için tıklayın.

Aşağıdaki cebirsel ifadelerdeki ortak çarpanları bulup, bu ifadeleri ortak çarpan parantezine alın.

a) x3 – x2 + x = ...

b) x2y + xy2 + x = ...

c) –x3y2 + x4 – x2y2 = ...

d) a2b2 + ab2 + b2 = ...

e) a3 – a2b – ab2 – a4b3 = ...

CEVAPLAR

Sadece değişken kısımlardaki değil, aynı zamanda katsayılardaki ortak çarpanları da parantez dışına yazabiliriz.

6x2 + 12xy + 18x ifadesini ortak çarpan parantezine alalım.

 

Yukarıdaki ifadenin terimlerine baktığımızda, değişken kısımların ortak çarpanının x ve katsayıların ortak çarpanının 6 olduğunu görebiliriz. Bu ifadeyi, ortak 6x parantezine aşağıdaki gibi alabiliriz.

6x2 + 12xy + 18x = 6x(x + 2y + 3)

20 tane paranteze alma örneği için tıklayın.

Aşağıdaki cebirsel ifadelerdeki ortak çarpanları bulup, bu ifadeleri ortak çarpan parantezine alın.

a) 15x2 – 5x = ...

b) 12xy + 6x2 – 9xy2 = ...

c) 3a2 – 9a + 27a3 = ...

d) –10xy2 + 25x2y = ...

e) 12a3 + 6a2 – 3a5 = ...

CEVAPLAR

Yukarıdaki örneklerin tümünde, ortak çarpanın işaretinin "+" olduğunu varsaydık. Bir terimi pozitif bir çarpana böldüğümüzde işareti değişmediği için parantez içerisindeki terimlerin işaretleri aynı kaldı.

Negatif paraneteze alma

Ortak çarpanın işaretini "" olarak seçtiğimizde parantez içerisindeki terimlerin tümünün işareti değişir.

x2 – 6x

 

Yukarıdaki ifadeyi ortak x parantezine aldığımızda, karşımıza aşağıdaki eşitlik çıkar.

x2 – 6x = x(–x – 6)

Aynı ifadeyi x parantezine alırsak, parantez içerisindeki terimlerin işaretlerini değiştirerek aşağıdaki eşitliği elde ederiz.

x2 – 6x = –x(x + 6)

20 tane paranteze alma örneği için tıklayın.

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurun.

a) x2 – 2x3 + x = –x(.......)

b) –x2y + xy – xy2 = –xy(.......)

c) a3b3 – a2b2 = –a2b2(.......)

d) a3b3 – a2b2 = a2b2(.......)

e) a2 – ab + a2b2 = –a(.......)

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) xy(–x + 1),   b) x2(x + y),   c) a2b(–ab – 1),   d) m2(m + 1),   e) x(1 – x17)

Alıştırmalar-2

a) x(x2 – x + 1),   b) x(xy + y2 + 1),   c) x2(–xy2 + x2 – y2),   d) b2(a2 + a + 1),   e) a(a2 – ab – b2 – a3b3)

Alıştırmalar-3

a) 5x(3x – 1),   b) 3x(4y + 2x – 3y2),   c) 3a(a – 3 + 9a2),   d) 5xy(–2y + 5x),   e) 3a2(4a + 2 – a3)

Alıştırmalar-4

a) –x + 2x2 – 1,   b) x – 1 + y,   c) –ab + 1,   d) ab – 1,   e) –a + b – ab2

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Konusuna Git