CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 30: ÖZDEŞLİKLER

ÇIKMIŞ SORULAR: ÖZDEŞLİKLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-3


ÇIKMIŞ SORULAR: ÖZDEŞLİKLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-3

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 2
2014-2015 2
2015-2016 2
2016-2017 4
2017-2018 1
2018-2019 1
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi ab + a + bc + c cebirsel ifadesine özdeştir?

A) (a + b)(c + 1)

B) c . (a + b)

C) (a + c)(b + 1)

D) a . (b + c)

 
 

Çözüm:

Seçeneklerdeki parantezleri açıp hangi seçeneğin soruda verilen ifadeye eşit olduğunu bulalım.

A) (a + b)(c + 1) = ac + a + bc + b

B) c . (a + b) = ca + cb

C) (a + c)(b + 1) = ab + a + bc + c

D) a . (b + c) = ab + ac

CEVAP: C


 
 

2017-2018 LGS

 

(2017-2018 LGS Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi

3x2 – 6xy + 3y2

cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir?

A) 3x

B) y – x

C) x + y

D) 3y2

 

Çözüm:

Katsayıların tümü 3'ün tam katı olduğu için bu ifadeyi 3 parantezine alalım.

3x2 – 6xy + 3y2 = 3(x2 – 2xy + y2)

Parantez içerisindeki ifade (x – y)2'ye eşittir. Aynı zamanda bu ifade (y – x)2'ye de eşittir. Bu nedenle çarpanlarından biri y – x'tir.

CEVAP: B


 

2018-2019 LGS

 

(2018-2019 LGS Sorusu)

Dik üçgenlerde 90° lik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir.

Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir.

2019 LGS geometri tahtası sorusu-4

a2 + c2 = b2

Geometri tahtası, bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur.

2019 LGS geometri tahtası -1
2019 LGS geometri tahtası -2

Şekil I’deki geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı ... ... birimkaredir.

Bu geometri tahtasında Şekil II’deki gibi oluşturulan üçgenin çevre uzunluğu x cinsinden kaç birimdir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Şekil I'de geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı ... ... ... birimkaredir. Buna göre, karenin kenar uzunluğu ... ... birimdir.

2019 LGS geometri tahtası sorusu-1 birimin uzunluğu

İki komşu çivi arasındaki uzaklığa ... dersek, karenin kenar uzunluğu ... olur. Bu uzunluk ...'ye eşit olduğu için ... ... birimdir.

2019 LGS geometri tahtası-Pisagor Teoremi

Şekil II'deki üçgenin dik kenar uzunlukları ... ve ... birimdir. Pisagor Teoremi'ni kullanarak, hipotenüs uzunluğunun ... olduğunu görebiliriz.

... ... ... ...

Üçgenin çevresi kenar uzunluklarının toplamına eşittir.

Üçgenin Çevresi = ... ...

... ifadesinde ... yerine ... yazdığımızda, sonucun ... birim olduğunu görebiliriz.

... ... ...

CEVAP: A


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Çıkmış Sorular ve Çözümleri