ÜSLÜ SAYILAR


KONU 16: ÇÖZÜMLEME

BÖLÜM 2: ONDALIK GÖSTERİMİN ÇÖZÜMLEMESİ


BÖLÜM 2: ONDALIK GÖSTERİMİN ÇÖZÜMLEMESİ

Ondalık Kısım-Tam Kısım

Ondalık gösterim, tam kısım ve ondalık kısım adı verilen iki bölümden oluşur.

Ondalık Gösterimin Çözümlemesi = Tam Kısmın Çözümlemesi + Ondalık Kısmın Çözümlemesi

Ondalık gösterimin çözümlemesi, tam kısmın çözümlemesi ile ondalık kısmın çözümlemesinin toplamıdır. Tam kısmın çözümlemesini önceki bölümde öğrendiğimiz tam sayıların çözümlemesi ile aynı şekilde yapabiliriz. Ondalık kısmın çözümlemesi içinse aşağıda anlatılan yöntemi kullanabiliriz.

ONDALIK KISMIN ÇÖZÜMLEMESİ

Ondalık Gösterimin Çözümlemesi

Ondalık kısmın çözümlemesini bulabilmek için basamak değerlerini 10'un negatif kuvvetleri cinsinden yazıp, bu değerleri toplarız.

12,524'ü çözümleyelim.

Ondalık Gösterimin Çözümlemesi-Örnek

12,524'ün tam kısmı 12 ve ondalık kısmı 0,524'tür.

Tam Kısmın Çözümlemesi:

12'nin çözümlemesi aşağıdaki gibidir.

12 = 1 . 101 + 2 . 100

Ondalık Kısmın Çözümlemesi:

0,524'ün basamak değerlerinin toplamı aşağıdaki gibi yazılabilir.

0,524 = 0,5 + 0,02 + 0,004

Basamak değerleri yerine, basamaktaki rakamla 10'un negatif kuvvetlerinin çarpımı yazarsak, aşağıdaki çözümlemeyi elde ederiz.

0,524 = 5 . 10–1 + 2 . 10–2 + 4 . 10–3

Ondalık Gösterimin Çözümlemesi:

Ondalık gösterimin çözümlemesi, tam kısmın ve ondalık kısmın çözümlemelerinin toplamıdır.

12,524 = 1 . 101 + 2 . 100 + 5 . 10–1 + 2 . 10–2 + 4 . 10–3

  • 0,9625 = 9 . 10–1 + 6 . 10–2 + 2 . 10–3 + 5 . 10–4
  • 103,8 = 1 . 102 + 3 . 100 + 8 . 10–1
  • 200,75 = 2 . 102 + 7 . 10–1 + 5 . 10–2
Ondalık Gösterimin Çözümlemesi-sıfırlar

Ondalık gösterimin çözümlemesinde de 0 olan basamakları göz ardı edebiliriz.

  • 0,00502 = 5 . 10–3 + 2 . 10–5
  • 20,601 = 2 . 101 + 6 . 10–1 + 1 . 10–3
  • 810,0203 = 8 . 102 + 1 . 101 + 2 . 10–2 + 3 . 10–4

Aşağıdaki sayıları çözümleyin.

a) 750 000,3 = ..., b) 3700,000001 = ..., c) 0,8574 = ..., d) 2222,222 = ..., e) 34,34 = ..., f) 505,505 = ...

CEVAPLAR

 

Aşağıdaki hesaplama aracını kullanarak istediğiniz ondalık gösterimlerin çözümlemesini yaptırabilirsiniz.

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

a) 750 000,3 = 7 . 105 + 5 . 104 + 3 . 10–1

b) 3700,000001 = 3 . 103 + 7 . 102 + 1 . 10–6

c) 0,8574 = 8 . 10–1 + 5 . 10–2 + 7 . 10–3 + 4 . 10–4

d) 2222,222 = 2 . 103 + 2 . 102 + 2 . 101 + 2 . 100 + 2 . 10–1 + 2 . 10–2 + 2 . 10–3

e) 34,34 = 3 . 101 + 4 . 100 + 3 . 10–1 + 4 . 10–2

f) 505,505 = 5 . 102 + 5 . 100 + 5 . 10–1 + 5 . 10–3

Sorulara Dön

HATIRLATMA:

1 = 100

0,1 = 10–1

0,01 = 10–2

0,001 = 10–3

0,0001 = 10–4

0,00001 = 10–5

0,000001 = 10–6

0,0000001 = 10–7

0,00000001 = 10–8

.....

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Çözümleme Konusuna Git