DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 33: DOĞRUNUN EĞİMİ

BÖLÜM 1: DOĞRUNUN EĞİMİ


BÖLÜM 1: DOĞRUNUN EĞİMİ

Doğrunun eğimi

Eğim, koordinat sistemindeki bir doğrunun ne kadar dik olduğunu ve yönünü gösteren bir parametredir. Bu parametre, eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında (-100, 0, 1 veya 5,2 gibi) bir gerçek sayıdır. Doğrunun eğimi genellikle m ile gösterilir.

 

Aşağıda doğrular farklı eğimlere sahiptir.

Farklı eğimler

Bir doğrunun eğimi, x'in değeri "1 birim" arttığında, y’nin değerinin kaç birim değiştiğini gösterir.

Eğimlerin karşılaştırılması

Yukarıda, farklı eğimlere sahip iki doğru görüyoruz.

  • Kırmızı doğrunun eğimi 1'e ve
  • Yeşil doğrunun eğimi 2’ye eşittir.

Orijinde iki doğrunun da y-koordinatı 0'dır. x’i 1 birim arttırdığımızda, kırmızı doğrunun y-koordinatı 1 birim arttığı halde ve yeşil doğrunun y-koordinatı 2 birim artmıştır.

 

Paralel doğruların eğimleri aynıdır. Aşağıdaki doğrular paraleldir ve tümünün eğimi 1’e eşittir.

Paralel doğrular

Eğimin 0 Olması

x-eksenine paralel (y-eksenine dik) doğruların eğimi sıfırdır.

Bu doğruların x-koordinatındaki artış, y-koordinatında bir değişime yol açmaz. x-eksenine paralel bir doğrunun üzerindeki tüm noktaların y-koordinatı aynıdır. Aşağıdaki doğruların eğimi 0'dır.

Eğimi 0 olan doğrular

Eğimin Tanımsız Olması

y-eksenine paralel (x-eksenine dik) doğruların eğimi tanımsızdır. Aşağıdaki doğruların eğimi tanımsızdır.

Eğimi sonsuz olan doğrular

Eğimin Pozitif Olması

Pozitif eğimli bir doğru üzerinde x-koordinatı arttırıldığında, y-koordinatı da artar. Aşağıdaki doğruların eğimi pozitiftir.

Pozitif Eğimli Doğrular

Eğimin Negatif Olması

Negatif eğimli bir doğru üzerinde x-koordinatı arttırıldığında, y-koordinatı azalır. Aşağıdaki doğruların eğimi negatiftir.

Negatif Eğimli Doğrular

Sonraki bölümde bir denklemin formülünü kullanarak eğimini nasıl bulabileceğimizi öğreniyoruz.

Aşağıda bir grup doğru ve bu doğrulara ait eğimler verilmiştir. Eğimlerle doğruları eşleştirin.

a) 0, b) Tanımsız, c) 0,5, d) 1, e) –1

Doğrunun eğimi ile ilgili sorular

CEVAPLAR

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

Doğrunun eğimi ile ilgili alıştırmalar

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrunun Eğimi Nasıl Bulunur Konusuna Git