DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 33: DOĞRUNUN EĞİMİ

BÖLÜM 2: DENKLEM FORMÜLÜNDEN DOĞRUNUN EĞİMİNİ BULMA


BÖLÜM 2: DENKLEM FORMÜLÜNDEN DOĞRUNUN EĞİMİNİ BULMA

y = mx + n grafiği

y = mx + n formundaki doğrusal denkleme ait grafiğin eğimi m'ye eşittir.

Doğrunun eğimi formül
 

1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemlerde eşitliğin iki tarafına da aynı işlemleri uyguladığımızda, bu eşitliğin bozulmadığını görmüştük. Ayrıca, denklemdeki bir terimi veya sayıyı eşitliğin karşısına nasıl atabileceğimizi de öğrenmiştik.

y = mx + n formunda olmayan bir denklemi, 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemlerde kullandığımız yöntemleri uygulayarak bu forma dönüştürebiliriz. Yaptığımız işlemler sonucunda elde ettiğimiz m katsayısı denkleme ait grafiğin eğimine eşittir.

ax + by + c = 0 grafiği

b sıfırdan farklı olmak üzere, ax + by + c = 0 formundaki bir denklemi y = mx + n haline aşağıdaki gibi dönüştürebiliriz.

...

...

...

Buna göre, ax + by + c = 0 denklemine ait grafiğin eğimi ...'dir.

 
by + c = 0 grafiği

b sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere, by + c = 0 denkleminin grafiği x-eksenine paralel bir doğrudur. Bu doğrunun eğimi sıfırdır.

 
ax + c = 0 grafiği

a sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere, ax + c = 0 denkleminin grafiği x-eksenine dik bir doğrudur. Bu doğrunun eğimi tanımsızdır.

2x + 3y + 4 = 0 denklemi ile ifade edilen doğrunun eğimini bulalım.

 

Bu denklemi y = mx + n formuna dönüştürebilmek için y’yi bir tarafta yalnız bırakmamız gerekir. 2x ve 4 terimlerini eşitliğin sağına geçirirsek, denklem

3y = –2x – 4

haline dönüşür. Eşitliğin iki tarafını da 3'e bölerek y = mx + n formunu elde edebiliriz..

... ... ...

Elde ettiğimiz denklemde x’in katsayısı olan ..., eğime eşittir.

Denklemden eğimi bulma-Örnek 1
 

... denklemine ait doğrunun eğimini bulalım.

 

Bu denklemi y = mx + n formuna dönüştürelim.

...

...

...

...

...

...

y = mx + n formundaki denklemde x'in katsayısı ...'dir. Buna göre, ... denklemine ait doğrunun eğimi ...'dir

Denklemden eğimi bulma-Örnek 2

3(x – y) + 2(x – 1) = 5(x + 2) denklemine ait doğrunun eğimini bulalım.

 

Bu denklemi y = mx + n formuna dönüştürelim.

3(xy) + 2(x – 1) = 5(x + 2)

⇒ 3x – 3y + 2x – 2 = 5x + 10

⇒ –3y = 5x + 10 – 3x – 2x + 2

⇒ –3y = 12

y = –4

Elde ettiğimiz denklemde x'in katsayısı 0 olduğu için 3(xy) + 2(x – 1) = 5(x + 2) denklemine ait doğrunun eğimi 0'dır.

Denklemden eğimi bulma-Örnek 2
 

x – y = 0 denkleminin ile gösterilen doğrunun eğimini bulalım.

 

y'yi bir tarafta yalnız bırakırsak, y = x eşitliğini elde ederiz. Bu eşitlikte x'in katsayısı 1 olduğu için doğrunun eğimi de 1’dir.

Denklemden eğimi bulma-Örnek 2

Aşağıdaki denklemlere ait doğruların eğimlerini bulun.

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ...

CEVAPLAR

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrunun Eğimi Nasıl Bulunur Konusuna Git