DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 32: DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİKLERİ

NEDEN: ax + by + c = 0 DENKLEMİNİN EKSENLERİ KESTİĞİ NOKTALAR


NEDEN: ax + by + c = 0 DENKLEMİNİN EKSENLERİ KESTİĞİ NOKTALAR

ax + by +c = 0 denkleminin grafiği

a, b ve c sıfırdan farklı olmak üzere, ax + by + c = 0 denkleminin grafiği

  • x-eksenini ... noktasından ve
  • y-eksenini ... noktasından

kesen doğrudur.

 

NEDEN?

Doğrusal denklemlerin grafikleri doğru şeklindedir ve koordinat sisteminde iki farklı noktadan geçen tek bir doğru vardır. Doğru üzerindeki her nokta, denklemin bir çözümü olduğundan denklemdeki eşitliği sağlayan iki farklı sıralı ikili bulmamız, doğrusal denklemin grafiğini çıkarabilmemiz için yeterlidir.

Doğrusal bir denklemin çözümlerinden birini bulabilmek için değişkenlerden birinin yerine bir sayı yazıp, denklemi diğer değişken için çözebiliriz. Denklemde x veya y yerine 0 yazdığımızda, diğer değişkenin değerini kolaylıkla bulabiliriz. Buna göre, a, b ve c sıfırdan farklı olmak üzere, ax + by + c = 0 denkleminde sırasıyla x ve y yerine 0 yazarak denkleme ait grafiğin geçtiği noktaları elde edebiliriz. y = 0 için bulduğumuz çözüm x-ekseninde ve x = 0 için bulduğumuz çözüm y-eksenindedir. Aşağıda bu noktaların koordinatlarını buluyoruz.

ax + by + c = 0 doğrusunun x-eksenini kestiği nokta

Denklemde y yerine 0 yazıp, x'in değerini bulalım.

...

...

...

...

Buna göre, doğrunun x-eksenini kestiği nokta ...'dır.

Doğrusal denklemin x-eksenini kestiği nokta
 

ax + by + c = 0 doğrusunun y-eksenini kestiği nokta

Denklemde x yerine 0 yazıp, y'nin değerini bulalım.

...

...

...

...

Dolayısıyla, doğrunun y-eksenini kestiği nokta ...'dir.

Doğrusal denklemin y-eksenini kestiği nokta
 

Doğrunun Grafiği

Yukarıda bulduğumuz noktalardan geçen doğru, a, b ve c sıfırdan farklı olmak üzere, ax + by + c = 0 denkleminin grafiğidir.

ax + by +c = 0 denkleminin grafiği
 
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrusal Denklemler ve Grafikleri Konusuna Git