DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 32: DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİKLERİ

BÖLÜM 6: ax + by = 0 DENKLEMİNİN GRAFİĞİ


BÖLÜM 6: ax + by = 0 DENKLEMİNİN GRAFİĞİ

ax + by = 0 denkleminin grafiği

a ve b sıfırdan farklı olmak üzere, ax + by = 0 denkleminin grafiği

  • Orijin (0, 0) ve
  • (–b, a)

noktalarından geçen bir doğrudur.

 

ax + by = 0 denkleminin grafiğini çizerken, önceki bölümde kullandığımız yöntemi uygulayamayız. Çünkü x veya y yerine 0 yazdığımızda orijin noktasını elde ederiz.

ax + by = 0 denkleminin grafiğini çizerken ... yerine, aynı doğru üzerinde bulunan ..., ... veya ... noktalarından birini de kullanabiliriz.

x veya y yerine yazdığımız 0'dan farklı bir herhangi bir sayı, ax + by = 0 denkleminin geçtiği orijin dışındaki noktalardan birini verir. Bu nedenle, denklemdeki katsayılara göre, uygun olan herhangi bir noktayı seçerek de aynı grafiği elde edebiliriz.

Orijinden geçen pozitif eğimli doğru Orijinden geçen negatif eğimli doğru

a ve b sıfırdan farklı olmak üzere, ax + by = 0 denkleminde

  • a ve b'nin işaretleri farklıysa, denklemin grafiği I. ve III. bölgeden
  • a ve b'nin işaretleri aynıysa, denklemin grafiği II. ve IV. bölgeden geçer.

x + y = 0 denkleminin grafiğini çizelim.

x + y = 0 doğrusu ax + by = 0 formundadır. Bu denklemde, hem a hem de b katsayısı 1'e eşittir. Buna göre, doğrunun geçtiği noktalar (0, 0) ve (–b, a) = (–1, 1)'dir. Bu noktalardan geçen doğrunun grafiği aşağıdaki gibidir.

Denklemin grafiğini çizme

20 DOĞRU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN.

y = x denkleminin grafiğini çizelim.

y = x denklemi doğrusaldır. Bu denklemde x yerine 0 yazdığımızda y'nin değeri de 0 çıkar. Dolayısıyla, y = x denkleminin grafiği orijinden geçen bir doğrudur. Doğrunun geçtiği farklı bir noktayı elde edebilmek için x yerine 0'dan farklı herhangi bir sayı yazıp y'nin değerini bulabiliriz. x = 3 için y'nin değeri 3 olduğundan, y = x doğrusunun geçtiği noktalardan biri de (3, 3)'tür. Hem bu noktadan hem de orijinden geçen doğrunun grafiği aşağıdaki gibidir.

Orijinden geçen denklemin grafiğini çizme

20 DOĞRU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN.

3x + 2y = 0 denkleminin grafiğini çizelim.

ax + by = 0 formundaki bu denklemin grafiğinin geçtiği noktalar (0, 0) ve (–b, a) = (–2, 3)'tür.

ax + by = 0 doğrusu

20 DOĞRU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN.

Aşağıda doğruların grafiklerini çizin.

a) y – 2x = 0, b) x + 2y = 0, c) 3x – 2y = 0, d) –y = –x

CEVAPLAR

Aşağıdaki eğitim aracını kullanarak, farklı a ve b sayıları için ax + by = 0 doğrusunun nasıl değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu aracı kullanabilmek için istediğiniz a ve b sayılarını boşluklara yazıp, "GRAFİK ÇİZ" butonuna tıklamanız yeterlidir.

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-7

a) Merkezden geçen doğrunun grafiği
b) Merkezden geçen doğru örneği
c) Orijinden geçen doğru örneği
d) Orijinden geçen doğrunun grafiği

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrusal Denklemler ve Grafikleri Konusuna Git