DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 32: DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİKLERİ

ÇIKMIŞ SORULAR: DOĞRUSAL DENKLEMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ LGS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: DOĞRUSAL DENKLEMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ LGS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Denklemlerin grafikleri ile ilgili LGS'de (Liselere Giriş Sınavında) çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini aşağıda bulabilirsiniz.

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 1
2018-2019 0
2019-2020 0
2020-2021 0
2021-2022 1
2022-2023 0
 

(Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.)

 

2017-2018 LGS

(2017-2018 LGS Sorusu)

Ahmet her gün kumbarasından aynı miktarda para alarak harcıyor. Ahmet’in kumbarasındaki para miktarı ve harcadığı toplam para miktarını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik: Kumbarada Bulunan ve Harcanan Toplam Para Miktarı

2017-2018 LGS veri analizi sorusu

Grafiğe göre Ahmet’in kumbarasındaki para kaçıncı günde biter?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
 

Çözüm:

Ahmet'in harcadığı para ile kumbarasında kalan paraların toplamı sabittir. Bu iki miktar 10. günde eşitlendiğine göre, Ahmet 10 günde kumbaradaki paranın yarısını harcamıştır. Buna göre, parasının tamamını 20 günde harcar.

CEVAP: A


 

2021-2022 LGS

 

(2021-2022 LGS Sorusu)

Aşağıda üzerinde alanları verilen altı adet tarla, hacmi 4000 litre olan tamamı dolu bir depodaki su ile sulanmaktadır.

LGS tarla sorusu-1

Bu depoda kalan su miktarının ve sulanan alanın zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde gösterilmiştir.

LGS tarla sorusu-2
LGS tarla sorusu-3

Her bir tarlanın tamamı sulandıktan sonra diğer tarlaya geçilecek şekilde sırasıyla K, L, N, P, R, S tarlaları sulanacaktır.

Buna göre, depoda kalan su miktarının 2500 litrenin altına düştüğü anda hangi tarla sulanmaktadır?

A) N
B) P
C) R
D) S
 

Çözüm:

Sorudaki grafiklere göre 4000 – 3850 = 150 litre su ile 300 m2 alan sulanmıştır. Her iki grafik de doğrusal alduğu için 1 litre su ile 300 ÷ 150 = 2 m2 alanın sulandığını söyleyebiliriz.

Depoda kalan suyun 2500 litreye inmesi, 4000 – 2500 = 1500 litre suyla tarlaların sulandığı anlamına gelir. 1500 litre su, 2 × 1500 = 3000 m2 alanı sular. K, L ve N alanlarının toplamı 900 + 1200 + 700 = 2800 m2'dir. Buna göre, K, L ve N alanlarının tamamı ile P bölgesinin 200 m2'si sulanmıştır. P'nin alanı 200 m2'den büyük olduğu için depoda kalan su miktarı 2500 litreye düştüğü anda bu tarla sulanmaktadır.

CEVAP: B

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrusal Denklemler ve Grafikleri Çıkmış Sorular ve Çözümleri