DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

DÖNME HAREKETİ

BÖLÜM 1-NOKTANIN DÖNDÜRÜLMESİ

BU KONU 2018-2019 8. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI ARASINDA BULUNMAMAKTADIR


 
 

Bir noktanın orijin etrafında döndürülmesi, bu noktanın kendisi ile kesişen orijin merkezli bir çember üzerinde hareket ettirilmesi anlamına gelir.

Bir nokta orijin(veya merkez) etrafında iki şekilde döndürülebilir:

  • Saat yönünde ve
  • Saat yönünün tersine
Saat yönünde döndürme hareketi
Saat ve Tersi yönde noktanın döndürülmesi

Saat yönündeki dönme hareketi, saniyenin saatteki hareketi ile aynı yöndedir.

Saat yönünün tersine dönme hareketi ise, saniyenin saatte yaptığı hareketin tersi yöndedir.

Saat yönünde veya tersi yönde 360⁰'lik dönüş sonucunda, nokta tekrar aynı konuma gelir. Çember üzerindeki diğer konumlara, 0⁰ ile 360⁰ arasındaki dönüşlerle ulaşabiliriz.

 
 

SAAT YÖNÜNDE DÖNDÜRME

(m, n) koordinatındaki bir nokta saat yönünde

  • 90⁰ döndürüldüğünde, (n, -m) koordinatına,
  • 180⁰ döndürüldüğünde (-m, -n) koordinatına ve
  • 270⁰ döndürüldüğünde (-n, m) koordinatına

gelir.

Aşağıda bir noktanın saat yönünde 3 farklı açı ile döndürülmesi sonucunda geldiği koordinatlar gösterilmiştir.

 
Saat yönünde 90 derece döndürme

(2, 1) noktası, saat yönünde 90⁰ döndürüldüğünde (1, -2) koordinatına gelir.

Saat yönünde 180 derece döndürme

(2, 1) noktası, saat yönünde 180⁰ döndürüldüğünde (-2, -1) koordinatına gelir.

Saat yönünde 270 derece döndürme

(2, 1) noktası, saat yönünde 270⁰ döndürüldüğünde (-1, 2) koordinatına gelir.

 
 

SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE DÖNDÜRME

(m, n) koordinatındaki bir nokta saat yönünün tersine

  • 90⁰ döndürüldüğünde, (-n, m) koordinatına
  • 180⁰ döndürüldüğünde (-m, -n) koordinatına
  • 270⁰ döndürüldüğünde (n, -m) koordinatına

gelir.

Aşağıda bir noktanın saat yönünün tersine 3 farklı açı ile döndürülmesi sonucunda geldiği koordinatlar gösterilmiştir.

 
Saat yönünün tersinde 90 derece döndürme

(2, 1) noktası, saat yönünün tersine 90⁰ döndürüldüğünde (-1, 2) koordinatına gelir.

Saat yönünün tersinde 180 derece döndürme

(2, 1) noktası, saat yönünün tersine 180⁰ döndürüldüğünde (-2, -1) koordinatına gelir.

Saat yönünün tersinde 270 derece döndürme

(2, 1) noktası, saat yönünün tersine 270⁰ döndürüldüğünde (1, -2) koordinatına gelir.

Saat yönünde 90⁰ dönme ile saat yönünün tersinde 270⁰ dönme aynı şeydir.

Saat yönünde 180⁰ dönme ile saat yönünün tersinde 180⁰ dönme aynı şeydir.

Saat yönünde 270⁰ dönme ile saat yönünün tersinde 90⁰ dönme aynı şeydir.

Aşağıdaki noktaların, verilen yön ve açıda orijin etrafında döndürülmeleri sonucunda koordinat sisteminde gelecekleri konumları bulalım.

Nokta Yön Açı Yeni koordinat
(-2, -2) Saat yönünde 270⁰
(0, 0) Saat yönünün tersine 180⁰
(3, 0) Saat yönünde 180⁰
(5, -1) Saat yönünün tersine 90⁰
(0, -5) Saat yönünde 90⁰

CEVAPLAR

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ-NOKTA-EĞİTİM ARACI

Bu yazıyı görüyorsanız, sayfayı farklı ve güncel bir tarayıcıda açın.

Noktanın Konumu: (0, 0)      Önceki Konum: (0, 0)

ÖTELEME HAREKETİ
DÖNME HAREKETİ
YANSIMA HAREKETİ

Bu eğitim aracını yeni pencerede açmak ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için tıklayın

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

Nokta Yön Açı Yeni koordinat
(-2, -2) Saat yönünde 270⁰ (2, -2)
(0, 0) Saat yönünün tersine 180⁰ (0, 0)
(3, 0) Saat yönünde 180⁰ (-3, 0)
(5, -1) Saat yönünün tersine 90⁰ (1, 5)
(0, -5) Saat yönünde 90⁰ (-5, 0)