TEOG HAZIRLIK-DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

DERS 3: DÖNME HAREKETİ


 
 

BU KONU İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Şeklin döndürülmesi ile ilgili çıkmış sorular

Koordinat düzleminde 1. konumdaki şeklin 2. konuma geçişi aşağıda verilen hangi iki hareket sonucu oluşmuş olabilir?

A) x eksenine göre yansıma ve orijin etrafında saat yönünde 180⁰ dönme

B) x eksenine paralel öteleme ve x eksenine göre yansıma

C) y eksenine göre yansıma ve x eksenine göre yansıma

D) y eksenine paralel öteleme ve orijin etrafında saat yönünde 180⁰ dönme

 
 

Çözüm:

1. konumdan 2. konuma geçerken, şekil 8 birim sağa ötelenip, x eksenine göre yansıması alınmıştır.

Cevap: B