DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

DÖNME HAREKETİ

BÖLÜM 2-ŞEKLİN DÖNDÜRÜLMESİ

BU KONU 2018-2019 8. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI ARASINDA BULUNMAMAKTADIR


 
 

Bir şeklin döndürülmesi ile üzerindeki tüm noktaların döndürülmesi aynı şeydir. Bu nedenle şekil üzerinde bazı noktalar belirleyip, bu noktaları döndürerek, şeklin yeni pozisyonunu bulabiliriz.

 
 

Şeklin döndürülmesi-Örnek 1

Yukarıdaki şeklin saat yönünde ve tersi yönde 90⁰, 180⁰ ve 270⁰ döndürülmesi sonucunda oluşan şekilleri bulalım.

 

Şeklin döndürüldüğünde hangi konuma geleceğini bulabilmek için bu şeklin üzerindeki bazı noktaları referans olarak seçip, bu noktaları döndürebiliriz. Biz bu örnekte, şeklin dış çerçevesinin x-ekseni ile kesiştiği iki noktayı seçiyoruz.

Şeklin döndürülmesi-Örnek 1'in çözümü

Belirlediğimiz noktalardan geçen orijin merkezli çemberler yukarıda çizilmiştir. Şekil döndürülürken, belirlediğimiz noktaların hareketleri, bu çemberler üzerinde olacaktır. Çemberleri ve referans noktalarını kullanarak, şeklin hagi konumlara gelebileceğini görebiliyorsak, saat yönünde ve tersinde 90⁰, 180⁰ ve 270⁰ derece döndürmeler sonucunda aşağıdaki yeşil, mor ve mavi şekilleri elde edebiliriz.

Şeklin döndürülmesi-çözümlü sorular

Turuncu okun saat yönünde

 • 90⁰ döndürülmesiyle mor ok,
 • 180⁰ döndürülmesiyle yeşil ok ve
 • 270⁰ döndürülmesiyle mavi ok

elde edilir.

Ayrıca, aynı şeklin saat yönünün tersine

 • 90⁰ döndürülmesiyle mavi ok,
 • 180⁰ döndürülmesiyle yeşil ok ve
 • 270⁰ döndürülmesiyle mor ok

elde edilir.

 

Çember çizmek ve belirlediğimiz noktaların hangi koordinatlara geleceğini çember yardımıyla bulmak istemiyorsak, bir önceki bölümde öğrendiğimiz kuralları kullanarak da noktaların yeni konumlarını bulabiliriz.

Bu örnek için belirlediğimiz noktaların koordinatları (1, 0) ve (3, 0)'dır.

Bu noktaların saat yönünde

 • 90⁰ döndürülmesiyle, sırasıyla, (0, -1) ve (0, -3) koordinatları,
 • 180⁰ döndürülmesiyle , sırasıyla, (-1, 0) ve (-3, 0) koordinatları ve
 • 270⁰ döndürülmesiyle , sırasıyla, (0, 1) ve (0, 3) koordinatları

elde edilir.

Benzer şekilde (1, 0) ve (3, 0) noktalarının saat yönünün tersine

 • 90⁰ döndürülmesiyle, sırasıyla, (0, 1) ve (0, 3) koordinatları,
 • 180⁰ döndürülmesiyle , sırasıyla, (-1, 0) ve (-3, 0) koordinatları ve
 • 270⁰ döndürülmesiyle , sırasıyla, (0, -1) ve (0, -3) koordinatları

elde edilir.

Şekli, yeni bulduğumuz noktalar arasına yerleştirdiğimizde de yine yuarıda elde ettiğimiz sonuçlara ulaşabiliriz.

 
 

Şeklin döndürülmesi-Örnek 2

Yukarıdaki şeklin saat yönünde ve tersi yönde 90⁰, 180⁰ ve 270⁰ döndürülmesi sonucunda oluşan şekilleri bulalım.

 

Turuncu üçgenin saat yönünde

 • 90⁰ döndürülmesiyle mor üçgen,
 • 180⁰ döndürülmesiyle yeşil üçgen ve
 • 270⁰ döndürülmesiyle mavi üçgen

elde edilir.

Şeklin döndürülmesi-Örnek 2'nin çözümü

Ayrıca, turuncu üçgenin saat yönünün tersine

 • 90⁰ döndürülmesiyle mavi üçgen,
 • 180⁰ döndürülmesiyle yeşil üçgen ve
 • 270⁰ döndürülmesiyle mor üçgen

elde edilir.

 

Şeklin döndürülmesi-Alıştırmalar

Yukarıdaki şekillerin, verilen yön ve açılarda orijin etrafında döndürülmeleri sonucunda koordinat sisteminde gelecekleri konumları bulalım.

a) Mavi şekil: 180⁰, saat yönünde

b) Turuncu şekil: 90⁰, saat yönünün tersine

c) Siyah şekil: 270⁰, saat yönünün tersine

d) Yeşil şekil: 180⁰, saat yönünün tersine

CEVAPLAR

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ-ŞEKİL-EĞİTİM ARACI

Bu yazıyı görüyorsanız, sayfayı farklı ve güncel bir tarayıcıda açın.
ÖTELEME HAREKETİ
DÖNME HAREKETİ
YANSIMA HAREKETİ

Bu eğitim aracını yeni pencerede açmak ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için tıklayın

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

Şeklin döndürülmesi-Alıştırmaların çözümü