ÇARPANLAR VE KATLAR


KONU 8: EKOK NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

BÖLÜM 2: ASAL ÇARPANLARA AYIRARAK EKOK HESAPLAMA


BÖLÜM 2: ASAL ÇARPANLARA AYIRARAK EKOK HESAPLAMA

Verilen sayıların katlarını sıralayıp ortak katlarından en küçüğünü aramak yerine bu sayıları asal çarpanlarına ayırarak da EKOK'u hesaplayabiliriz.

Ortak ve Farklı Asal Çarpanlar

İki sayıyı asal çarpanlarına ayırdığımızda üç grup asal çarpanla karşılaşırız.

 • Sayıların ikisinde de olan ortak çarpanlar,
 • İlk sayıda olan ama ikinci sayıda olmayan asal çarpanlar ve
 • İlk sayıda olmadığı halde ikinci sayıda olan asal çarpanlar.
Asal Çarpanlarla EKOK hesaplama

Bu üç kategoride bulunan asal çarpanların tümünü birbiri ile çarptığımızda, verilen sayıların EKOK'unu elde ederiz. Başka bir deyişle, EKOK'u bulabilmek için ortak asal çarpanları çarpma işleminde yalnız bir kere kullanarak, verilen sayıların asal çarpanlarını çarparız.

12 ile 30'un EKOK'unu hesaplayalım.

12 ve 30 sayıları asal çarpanlarına aşağıdaki gibi ayrılır.

EKOK(12, 30) hesaplama yöntemi
 • Ortak asal çarpanlar: 2 ve 3
 • 12'de olup 30'da olmayan asal çarpanlar: 2
 • 30'da olup 12'de olmayan asal çarpanlar: 5
 

12 ile 30'un EKOK'u, yukarıda sıraladığımız asal çarpanların çarpımına eşittir.

EKOK(12, 30) = 2 × 3 × 2 × 5 = 60

 
 

6 ile 12'nin EKOK'unu hesaplayalım.

6 ve 12 sayılarını asal çarpanlarına aşağıdaki gibi ayırabiliriz.

EKOK(6, 12) hesaplama yöntemi

6'nın tüm asal çarpanları aynı zamanda 12'nin de asal çarpanıdır. 6'nın 12'den farklı asal çarpanı yoktur. 12'nin 6'dan farklı tek asal çarpanı 2'dir. Ortak çarpanlarla 2'yi çarparak verilen sayıların EKOK'unu bulabiliriz.

EKOK(6, 12) = 2 × 3 × 2 = 12

Aşağıdaki sayıların EKOK'larını hesaplayın.

a) 24 ile 12, b) 30 ile 12, c) 36 ile 28, d) 35 ile 180, e) 90 ile 220, f) 4 ile 20

CEVAPLAR

 
 

Üslü gösterim kullanıldığında, EKOK'u hesaplayabilmek için yalnız ortak olanları değil, tüm tabanları yazar, kuvvetlerden büyük olanları seçeriz. Ortaya çıkan çarpma işleminin sonucu EKOK'u verir.

2 . 32 . 53 ile 34 . 5 . 73 sayılarının EKOK'unu hesaplayalım.

 • İlk sayıdaki tabanlar 2, 3 ve 5;
 • İkinci sayıdaki tabanlar 3, 5 ve 7'dir.
 

EKOK'ta tüm tabanlar olması gerektiğinden, bu sayı 2a . 3b . 5c . 7d formundadır.

 • (a) İlk sayıdaki 2 tabanının kuvveti 1'dir. İkinci sayıda 2 tabanı olmadığı için kuvvetin 0 olduğunu kabul edebiliriz. Bu kuvvetlerden 1 daha büyük olduğu için EKOK'taki 2'nin kuvveti 1 olmalıdır.
 • (b) İlk sayıdaki 3'ün kuvveti 2 ve ikinci sayıdaki 3'ün kuvveti 4'tür. 4 daha büyük olduğu için EKOK'taki 3'ün kuvveti 4'tür.
 • (c) İlk sayıdaki 5'in kuvveti 3 ve ikinci sayıdaki 5'in kuvveti 1'dir. 3 daha büyük olduğundan EKOK'taki 5'in kuvvveti 3 olmalıdır.
 • (d) İlk sayıda 7 tabanı olmadığı için kuvvetinin 0 olduğunu düşünebiliriz. İkinci sayıdaki 7'nin kuvveti ise 3'tür. 3 sayısı 0'dan büyük olduğu için EKOK'taki 7'nin kuvveti 3 olmalıdır.
 

Yukarıdaki çıkarımlarımıza göre verilen sayıların EKOK'u 2 . 34 . 53 . 73'tür.

Aşağıdaki sayıların EKOK'larını hesaplayın.

a) 25 . 34 . 52 ile 23 . 35 . 55,

b) 73 . 112 ile 35 . 58,

c) 24 . 112 . 135 ile 74 . 113 . 137 . 173,

d) 35 . 73 . 114 ile 33 . 113,

e) 24 . 35 . 76 ile 310 . 133

CEVAPLAR

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) 24, b) 60, c) 252, d) 1260, e) 1980, f) 20

Alıştırmalar-2

a) 25 . 35 . 55

b) 35 . 58 . 73 . 112,

c) 24 . 74 . 113 . 137 . 173,

d) 35 . 73 . 114,

e) 24 . 310 . 76 . 133

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

EKOK En Küçük Ortak Kat Nedir? Nasıl Hesaplanır? Konusuna Git