EŞİTSİZLİKLER


KONU 34: EŞİTSİZLİK NEDİR?

BÖLÜM 2: BİLEŞİK EŞİTSİZLİKLER


BÖLÜM 2: BİLEŞİK EŞİTSİZLİKLER

BİLEŞİK EŞİTSİZLİKLER

İki sembollü eşitsizlikler

Bileşik eşitsizlikler, ortak tarafları olan eşitsizliklerin bir arada yazımıdır.

 

3 < x < 5 eşitsizliğinin ne anlama geldiğini bulalım.

İki sembollü eşitsizlik örnek 1

Yukarıdaki eşitsizlik, iki farklı eşitsizliğin kısa yazımıdır. Bu eşitsizlikler,

  • 3 < x ve
  • x < 5'tir.

İki eşitsizliğin bir arada yazılması, ikisinin de doğru olduğu anlamına gelir. x değişkeni, 3’ten büyük ve 5’ten küçüktür. Başka bir deyişle, 3 ile 5 arasındadır ama bu değerlere eşit değildir.

 

2 2x + 3 < 18 eşitsizliğinin ne anlama geldiğini bulalım.

İki sembollü eşitsizlik örnek 2

Bu eşitsizliğinin doğru olması,

  • 2 2x + 3 ve
  • 2x + 3 < 18

eşitsizliklerinin doğru olduğu anlamına gelir. 2x + 3 ifadesi 2 ile 18 arasındadır. 2x + 3'ün değeri 2'ye eşit olabilir ama 18'e eşit olamaz.

Sonraki bölümde eşitsizliklerin sayı doğrusunda nasıl gösterildiğini öğreniyoruz.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Eşitsizlik Nedir Konusuna Git