OLASILIK


KONU 27: EŞOLASILIKLI OLAYLAR

ÇIKMIŞ SORULAR: EŞOLASILIKLI OLAYLARLA İLGLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 1
2018-2019 2
2019-2020 3
2020-2021 1
 

Aşağıda, 2013 yılından bu yana liselere giriş sınavlarında olasılıkla ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

2016-2017 TEOG

 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 top bir torbaya atılıyor.

Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı ... olduğunda göre bu torbada mavi renkte olmayan kaç top vardır?

A) 2
B) 3
C) 6
D) 8
 

Çözüm:

Çekilen topun mavi olma olasılığı, mavi topların sayısının 12'ye bölümüne eşittir. Bu oran ...'e eşit olduğuna göre, mavi topların sayısı 4'tür.

...

...

Torbada 4 mavi top olduğuna göre, mavi olmayan topların sayısı 12 – 4 = 8'dir.

CEVAP: D


 
 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu ve 5 sarı bilyenin bulunduğu torbadan rastgele bir bilye çekilecektir.

Buna göre hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır?

A) Mavi
B) Turuncu
C) Beyaz
D) Sarı
 

Çözüm:

Çekilme olasılığı en az olan renk, torbada en az sayıda olandır. Hesaplama yapmadan da cevabın B seçeneği olduğunu görebiliriz. Yine de bu olasılıkları hesaplayalım.

Belli bir renkteki bilyenin çekilme olasılığı, bu renkte olan bilye sayısının, toplam bilye sayısına bölümüyle bulunabilir. Toplam bilye sayısı 5 + 6 + 3 + 5 = 19'dur.

  • Mavi bilyenin çekilme olasılığı = ...
  • Beyaz bilyenin çekilme olasılığı = ...
  • Turuncu bilyenin çekilme olasılığı = ...
  • Sarı bilyenin çekilme olasılığı = ...

Buna göre, turuncu renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır.

CEVAP: B


 
 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığından daha fazladır.

Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır?

A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
 

Çözüm:

Seçilen öğrencinin kız olma olasılığı daha fazla ise bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerden fazladır. Buna göre, sınıfta en az 16 kız öğrenci vardır.

CEVAP: C


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip mavi ve kırmızı toplar bulunmaktadır.

Torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

Olasılık 0'dan küçük veya 1'den büyük olamaz. B seçeneğindeki sayı 1'den büyük olduğu için çekilen topun kırmızı olma olasılığı bu değere eşit olamaz.

CEVAP: B


 

2017-2018 LGS

 

(2017-2018 LGS Sorusu)

21 000 m2 lik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250 m2, 500 m2 ve 1000 m2 lik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Arsanın ortakları arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir.

Bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın; alanı 250 m2, 500 m2 ve 1000 m2 olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç ortağı vardır?

A) 24
B) 36
C) 48
D) 60
 

Çözüm:

İlk çekilen numaranın, alanı 250 m2, 500 m2 ve 1000 m2 olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşitse, bu bölümlerin sayıları eşittir. Alanı aynı olan bölümlerin sayısına x dersek

  • Alanı 250 m2 olan bölümlerin toplam alanı 250x;
  • Alanı 500 m2 olan bölümlerin toplam alanı 500x; ve
  • Alanı 1000 m2 olan bölümlerin toplam alanı 1000x olur.
 

Buna göre, x cinsinden toplam alan 250x + 500x + 1000x = 1750x'tir. Bu sayı 21 000'e eşit olduğuna göre her çeşit karttan 21 000 ÷ 1750 = 12 tane bulunmaktadır. Dolayısıyla toplam kart sayısı 3 × 12 = 36'dır. Ortak sayısı bölüm sayısına eşit olduğuna göre bu arsanın 36 ortağı vardır.

CEVAP: B


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Olasılık ve Olasılık Çeşitleri Eşolasılıkla İlgili Çıkmış Sorular