KAREKÖKLÜ SAYILAR


KONU 19: KAREKÖK VE TAM SAYILAR

ÇIKMIŞ SORULAR: KAREKÖK VE TAM SAYILARLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-3


ÇIKMIŞ SORULAR: KAREKÖK VE TAM SAYILARLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-2

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 2
2018-2019 0
2019-2020 2
2020-2021 1
 

Aşağıda, 2013 yılından bu yana liselere giriş sınavlarında karekök ve tam sayılarla ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için önceki sayfaya geçebilirsiniz.

 

2019-2020 LGS

 

(2019-2020 LGS Sorusu)

..., ... birer doğal sayı olmak üzere

... dir.

Bir bilye atma oyununa ait, kısa kenar uzunluğu 1 m olan dokuz eş dikdörtgensel bölgeden oluşan oyun parkuru aşağıda verilmiştir.

LGS bilye sorusu

Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye, parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır.

Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Atılan bilyenin mavi bölgeye düşebilmesi için başlangıç çizgisi ile arasındaki uzaklığın ... metreden düşük ve ... metreden yüksek olmaması gerekir. Seçeneklerdeki uzaklıklar

A) ... ... m,

B) ... ... m,

C) ... ... m ve

D) ... ... m'dir.

... m ile ... m arasında olmayan tek uzaklık ... m'dir.

CEVAP: D


 

(2019-2020 LGS Sorusu)

Alanı 1050 cm2 olan kare şeklindeki bir panoya kenarlarından birinin uzunluğu 5’in tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 2’nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş, pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır.

Buna göre afişin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetrekaredir?

A) 1000
B) 800
C) 640
D) 400
 

Çözüm:

a ve b birer tam sayı olmak üzere, afişin kenar uzunlukları santimetre cinsinden 5a ve 2b şeklinde gösterilebilir.

Panonun kenar uzunluğu ... cm'dir. Afişin panodan taşmaması için santimetre cinsinden kenar uzunluklarının ...'den büyük olmaması gerekir.

5a...

2b...

  • 5'in 1050'den küçük en büyük çift tam sayı kuvveti 54 = 625'tir. Bu nedenle, a'nın değeri en fazla 4 ÷ 2 = 2 olabilir.
  • 2'nin 1050'den küçük en büyük çift tam sayı kuvveti 210 = 1024'tür. Dolayısıyla, b'nin değeri en fazla 10 ÷ 2 = 5 olabilir.

Yukarıda elde ettiğimiz sonuçlara göre afişin alanı en fazla 52 × 25 = 25 × 32 = 800 cm2 olabilir.

CEVAP: B


 
 

..., ... birer doğal sayı olmak üzere

... dir.

LGS cetvel sorusu-çap
LGS cetvel sorusu-cetvel

Yukarıda, çapı KL doğru parçası olan daire şeklinde bir karton ve eş bölmelere ayrılmış 10 santimetrelik bir cetvel verilmiştir. KL doğru parçası, K noktası 2'ye karşılık gelecek şekilde cetvelin kenarı ile çakıştırıldığında L noktası 6 ile 7 arasında, 7'ye daha yakın bir noktaya karşılık gelmektedir.

Buna göre KL doğru parçasının uzunluğu, santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Cetvel 2 birim sağa kaydırıldığında K noktası 0'a ve L noktası 4 ile 5 arasında 5'e daha yakın bir noktaya karşılık gelir. Bu nokta, KL doğru parçasının santimetre cinsinden uzunluğunu gösterir.

... formundaki bir ifadenin 4 ile 5 arasında ve 5'e daha yakın olabilmesi için ...'nın 42 = 16 ile 52 = 25 arasında ve 25'e daha yakın olması gerekir. Seçeneklerdeki katsayıları karekök içerisine alarak ifadelerden hangisinin bu şartları sağladığını görebiliriz.

A) ... ... → 4 ile 5 arasında ve 4'e daha yakın

B) ... ...4 ile 5 arasında ve 5'e daha yakın

C) ... ... → 5 ile 6 arasında ve 5'e daha yakın

D) ... ... → 6 ile 7 arasında ve 7'ye daha yakın

CEVAP: B

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kareköklü sayı hangi tam sayılar arasında Çıkmış Sorular ve Çözümleri