KAREKÖKLÜ SAYILAR


KONU 19: KAREKÖK VE TAM SAYILAR

ÇIKMIŞ SORULAR: KAREKÖK VE TAM SAYILARLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: KAREKÖK VE TAM SAYILARLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 2
2014-2015 2
2015-2016 2
2016-2017 2
2017-2018 2
2018-2019 0
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2013-2014 TEOG

 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangisi ... ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır?

2013-2014 1. Dönem liselere giriş sınavı sorusu
A) A
B) B
C) C
D) D
 

Çözüm:

  • 35'ten küçük ve 35'e en yakın tam kare sayı 52 = 25'tir.
  • 35'ten büyük ve 35'e en yakın tam kare sayı 62 = 36'dır.
 

Buna göre, ... sayısı 5 ile 6 arasındadır. Ayrıca, 35 sayısı 36'ya daha yakın olduğu olduğu için ...'e en yakın tam sayı 6'dır. Sayı doğrusunda 5 ile 6 arasında, 6'ya yakın olan nokta B ile gösterildiği için cevap B'dir.

CEVAP: B


 
 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınav Sorusu)

Sena'nın evi ile okulu arasındaki mesafe 5 km'den fazla 6 km'den azdır. Buna göre, Sena'nın evi ile okulu arasındaki mesafe kilometre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

52 = 25 ve 62 = 36'dır. Aradığımız seçenekte, karekök içerisindeki sayının 25 ile 36 arasında olması gerekir. C seçeneği bu koşulu sağladığı için cevap C'dir.

CEVAP: C


 
 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

2014-2015 1. Dönem liselere giriş sınavı sorusu

Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen k sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Sayı doğrusundaki k sayısı 9 ile 10 arasındadır. Bu soruyu çözebilmek için seçeneklerde verilen kareköklü ifadelerden hangisinin 9 ile 10 arasında olduğunu bulmamız gerekir. Bu koşulun sağlanabilmesi için karekök içerisindeki sayının 92 = 81 ile 102 = 100 arasında olması gerekir. Karekök içerisinde 81 ile 100 arasında bir sayı bulunan tek ifade C seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: C


(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ile ... arasında kaç tam sayı vardır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
 

Çözüm:

  • 34 ile 101 arasındaki en küçük tam kare sayı 62 = 36'dır.
  • 34 ile 101 arasındaki en büyük tam kare sayı 102 = 100'dür.

6'dan 10'a kadar olan tam sayılar (6, 7, 8, 9 ve 10), ... ile ... arasındadır.

CEVAP: B


 

2015-2016 TEOG

 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

2015-2016 TEOG Sorusu-hedef tahtası sorusu

Bir okçu, yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir.

Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre, saplandığı noktanın yerden yüksekliği, metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Hedef tahtasının alt noktası yerden 3 m ve üst noktası yerden 4 m yüksekliktedir. Buna göre, hangi seçenekteki sayının 3 ile 4 arasında olduğunu bulmamız gerekmektedir.

3 ve 4'ün kareleri sırasıyla 9 ve 16'dır. Kareköklü bir ifadenin 3 ile 4 arasında olabilmesi için karekök içerisindeki sayının 9 ile 16 arasında olması gerekir. Bu koşula uyan tek sayı C seçeneğindedir.

CEVAP: C


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kareköklü sayı hangi tam sayılar arasında Çıkmış Sorular ve Çözümleri