KAREKÖKLÜ SAYILAR


KONU 24: RASYONEL VE İRRASYONEL SAYILAR

BÖLÜM 2: İRRASYONEL SAYILAR


BÖLÜM 2: İRRASYONEL SAYILAR

... ve ... birer tam sayı olmak üzere, ... şeklinde YAZILAMAYAN gerçek sayılara irrasyonel sayı ismi verilir.

 
Rasyonel ve İrrasyonel Sayı Kümeleri

Gerçek sayılar kümesindeki tüm sayılar ya rasyoneldir ya da irrasyoneldir. İkisi birden olamaz. Rasyonel olmayan gerçek sayılara irrasyonel, irrasyonel olmayan gerçek sayılara rasyonel denir.

Pi sayısı

Bir irrasyonel sayı ondalık gösterime dönüştürüldüğünde, bu gösterimin ondalık kısımda kendini tekrar etmeyen sonsuz tane basamak olur.

HANGİ SAYILAR İRRASYONELDİR?

... sayısı irrasyoneldir.

Tam kare olmayan tam sayıların karekökleri irrasyoneldir. Örneğin, ... ve ... sayıları irrasyoneldir.

0,144 gibi en alt basamağı 0'dan farklı olan bir ondalık gösterimin karekökünün irrasyonel olabilmesi için

 • Virgülü attığımızda karşımıza çıkan tam sayının tam kare OLMAMASI veya
 • Ondalık kısımdaki basamak sayısının tek olması gerekir.

 • ...

  Ondalık gösterimin virgülünü attığımızda bir tam kare sayı olan 16’yı elde ettiğimiz halde, ondalık kısımdaki basamak sayısı tek olduğu için bu sayı irrasyoneldir.

 • ...

  Ondalık kısımdaki basamak sayısı çift olduğu halde, 24 bir tam kare sayı olmadığı için sonuç irrasyoneldir.

 • ...

  Ondalık kısımdaki basamak sayısı tek olduğu ve 3 sayısı tam kare olmadığı için sonuç irrasyoneldir.

rasyonel ve irrasyonel arası işlemler

0'la çarpma veya bölme yapmadığımız sürece, bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayı arasında yaptığımız dört işlemin sonucu irrasyonel çıkar.

Rasyonel bir sayı olan 2 ile irrasyonel bir sayı olan ... arasında yaptığımız toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin sonucu irrasyonel çıkar. Aşağıdaki sayıların tümü irrasyoneldir.

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ...

 
irrasyonel sayılar arası işlemler

İki irrasyonel sayı arasında yaptığımız çarpma, bölme, toplama veya çıkarma işlemi sonucunda rasyonel sayı da elde edebiliriz, irrasyonel sayı da. Sonucun rasyonel olup olmadığını anlamak için işlem yapmamız gerekebilir. Örneğin, ... sayısının hem payı hem de paydası irrasyonel olduğu halde, işlem sonucu 6’ya eşit olduğu için bu sayı rasyoneldir. Buna karşın, yine payı ve paydası irrasyonel olan ... sayısı irrasyoneldir.

Aşağıdaki sayılardan hangilerinin rasyonel ve hangilerinin irrasyonel olduğunu bulun.

a) ...,   b) ...,   c) ...,   d) ...,   e) ...,   f) ...,   g) ...,   h) ...,   i) ...,   j) ...,   k) ...,   l) ...

CEVAPLAR

 
hesap makinesi ve irrasyonel sayılar

Bazı kaynaklar, bir sayının irrasyonel olup olmadığını anlayabilmemiz için hesap makinesinde bu sayının değerini hesaplayıp, çıkan sonucun devirli olup olmadığına bakmamızı önermektedir. Yalnız hesap makinelerinin basamak kapasitesi sınırlı olduğu için ondalık kısmın devirli olup olmadığını, çıkan sonuca bakarak anlayamayız. Örneğin, 1'i 17'ye böldüğümüze elde edeceğimiz ondalık gösterimin tekrar eden kısmı 16 basamaklı olur. Yalnız aynı işlemi hesap makinesinde yaptığımızda, karşımıza tekrarları göremeyeceğimiz kadar az basamak çıkar. Ayrıca, bir sayının ilk 8 veya 10 hanesindeki tekrarlar, ondalık kısmın bu şekilde devam edeceğini garanti etmez. Örneğin, 11,11'in karekökünün ilk 9 basamağı 3,33316666 olsa da, sonraki basamaklar 6-6-6 şeklinde devam etmez.

Bir sayının irrasyonel olup olmadığını anlamak için ya bu konudakine benzer bazı temel çıkarımları kullanmalı ya da ortaokul müfredatını aşan matematiksel ispatlar yapmamız gerekir. Müfredatta olmasa da, incelemek isterseniz ...'nin neden irrasyonel olduğunun ispatına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) İrrasyonel, b) İrrasyonel, c) Rasyonel, d) İrrasyonel, e) İrrasyonel, f) Rasyonel, g) Rasyonel, h) İrrasyonel, i) Rasyonel, j) Rasyonel, k) İrrasyonel, l) İrrasyonel

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Rasyonel ve İrrasyonel Sayılar Konusuna Git