KAREKÖKLÜ SAYILAR


KONU 24: RASYONEL VE İRRASYONEL SAYILAR

BÖLÜM 1: RASYONEL SAYILAR


BÖLÜM 1: RASYONEL SAYILAR

Rasyonel Sayı

... ve ... tam sayılar olmak üzere, ... şeklinde yazılabilen sayılara, rasyonel sayı denir.

 

Rasyonel sayılar kümesi ... ile gösterilir.

Tanımdaki "yazılabilen" kelimesine dikkat etmemiz gerekir. Bir sayı ... biçiminde yazılmamış olsa dahi, rasyonel olabilir. Önemli olan, bu şekilde yazılabiliyor olmasıdır. Örneğin, 3 sayısı ... formunda değildir. Yalnız, ... şeklinde de yazılabileceği için 3 sayısı rasyoneldir.

0'a bölme işlemi tanımsız olduğundan, tanımdaki ...'nin 0'dan farklı bir tam sayı olduğunu varsayabiliriz.

 

HANGİ SAYILAR RASYONELDİR?

 

A) BASİT, BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

Kesirler-rasyonel sayı

Payı ve paydası tam sayı olan tüm basit, bileşik ve tam sayılı kesirler rasyoneldir. Çünkü basit ve bileşik kesirler ... şeklinde gösterilir ve tam sayılı kesirleri bu şekle dönüştürülebilir.

Aşağıdaki sayılar rasyoneldir.

a) ...,     b) ...,     c) ...,     d) ...,     e) ...

 

B) TAM SAYILAR VE DOĞAL SAYILAR

Tam sayılar-doğal sayılar-rasyonel sayı

Tam sayıların tümü rasyoneldir. Çünkü herhangi bir ... tam sayısı, ... şeklinde yazılabilir.

Doğal sayıların tümü aynı zamanda tam sayı olduğu için doğal sayılar da rasyoneldir.

Aşağıdaki sayılar rasyoneldir.

a) 5,       b) 0,       c) –3,       d) 75 142 526,       e) –24 258 535

Doğal sayılar kümesi, tam sayılar kümesinin; tam sayılar kümesi ise rasyonel sayılar kümesinin alt kümesidir. Bu kümeler arasındaki ilişki aşağıda gösterilmiştir.

Gerçek sayılar kümesi ve alt kümeleri
 

C) ONDALIK GÖSTERİM

Ondalık Gösterim-Rasyonel Sayı

Ondalık kısmında sonlu sayıda rakam bulunan ondalık gösterimler rasyoneldir çünkü bu sayılar payında ve paydasında tam sayı olan kesirlere kolayca dönüştürülebilir. Örneğin, ... sayısı ... biçiminde de yazılabilir.

Aşağıdaki sayılar rasyoneldir.

a) ...       b) ...       c) ...       d) ...       e) ...

 

D) DEVİRLİ SAYILAR

Devirli sayılar-Rasyonel

Aşağıdaki formül kullanılarak ... şekline dönüştürülebildiği için devirli sayılar rasyoneldir.

Devirli sayı formülü

Bu formülde, ondalık kısımla aynı basamak sayısına sahip bir sayı oluşturuyoruz. Bu sayının

 • En yüksek basamaklarına, devirli kısımdaki basamak sayısı kadar 9 ve
 • En düşük basamaklarına, virgülden sonraki devirsiz basamak sayısı kadar 0

koyuyoruz. Oluşturduğumuz sayıya (z) diyelim. Buna ek olarak

 • Virgül atıldıktan sonra ortaya çıkan tam sayıya (x) ve
 • Virgül ve devirli basamaklar atıldıktan sonra ortaya çıkan tam sayıya (y) diyelim.

Devirli sayıya eşit olan bir kesir oluşturmak için paya (x) ile (y)'nin farkını ve paydaya (z) sayısını yazarız.

Aşağıdaki sayılar rasyoneldir.

 • ... ... ...
 • ... ... ...
 • ... ... ...
 

E) BAZI SAYILARIN KAREKÖKLERİ

Karekök-Rasyonel

Tam kare sayıların karekökleri rasyoneldir. Örneğin, ... ve ... sayıları rasyoneldir.

Ondalık gösterimin karekökü-rasyonel mi?

Bir ondalık gösterimin, ondalık kısmında çift sayıda basamak varsa ve virgül atıldığında ortaya bir tam sayı çıkıyorsa, bu gösterimin karekökü bir rasyonel sayıdır. (Ondalık gösterimin karekökünü nasıl hesapladığımızı hatırlamıyorsanız tıklayın.)

Aşağıdaki sayılar rasyoneldir.

a) ...       b) ...       c) ...       d) ...       e) ...

 

F) RASYONEL SAYILAR ARASINDA YAPILAN DÖRT İŞLEM SONUÇLARI

Rasyonel sayılar arasında işlemler

0'a bölmek gibi tanımsız bir işlem yapmadığımız sürece, rasyonel sayılar arasında sonlu sayıda dört işlem yaparak elde edebileceğimiz tüm sonuçlar rasyoneldir. Sonsuz tane işlemle irrasyonel bir sayı elde edebileceğimizi, üniversite seviyesinde öğreneceğiz.

Aşağıdaki işlemlerde sadece rasyonel sayılar kullanılmıştır. İşlem sonuçları da rasyoneldir.

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Rasyonel ve İrrasyonel Sayılar Konusuna Git