KAREKÖKLÜ SAYILAR


KONU 18: TAM KARE SAYILAR VE KAREKÖKLERİ

ÇIKMIŞ SORULAR: TAM KARE SAYILAR VE KAREKÖKLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1


ÇIKMIŞ SORULAR: TAM KARE SAYILAR VE KAREKÖKLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 1
2018-2019 1
2019-2020 1
2020-2021 2
 

Aşağıda, 2013 yılından bu yana liselere giriş sınavlarında tam kare sayılarla ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

2013-2014 TEOG

 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıdaki sayılardan hangisi, kenar uzunluğu tam sayı olmayan bir karenin alanını gösterir?

A) 16
B) 25
C) 32
D) 36
 

Çözüm:

Kenar uzunluğu tam sayı olan bir karenin alanı, tam karedir. Dolayısıyla, bu soruda hangi seçeneğin tam kare olmadığı sorulmaktadır.

C seçeneğindeki sayı tam kare değildir.

CEVAP: C


 
 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Alanı 81 m2 olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Bu bahçe için kullanılacak dikenli telin uzunluğu kaç metredir?

A) 27
B) 36
C) 108
D) 243
 

Çözüm:

Alanı 81 m2 olan bir karenin bir kenar uzunluğu ... metredir. Çevresi ise 4 × 9 = 36 metredir. Karenin etrafına 3 sıra tel çekileceği için toplam 3 × 36 = 108 metre tel kullanılması gerekir.

CEVAP: C


 
 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

15 ile 75 arasında kaç tane tam kare sayı vardır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
 

Çözüm:

15 ile 75 arasındaki tam kare sayılar 16, 25, 36, 49 ve 64'tür. Verilen sayılar arasında 5 tane tam kare sayı olduğunu görüyoruz.

CEVAP: C


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Tam kare sayılar-2014-2015 teog 1. dönem sınav sorusu

Şekildeki ABCD ve KLMD karelerinin alanları sırasıyla 169 cm2 ve 25 cm2dir. Buna göre, |AK| kaç santimetredir?

A) 5
B) 8
C) 9
D) 12
 

Çözüm:

Şekildeki |AK| uzunluğu, iç içe verilen karelerin kenar uzunlukları arasındaki farka eşittir.

  • ABCD karesinin kenar uzunluğu ... cm'dir.
  • KLMD karesinin kenar uzunluğu ... cm'dir.
 

Bu iki kenar uzunluğu arasındaki fark 13 – 5 = 8 cm'dir.

CEVAP: B


 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Babası Ali'ye ekim ayının yalnızca tam kare sayı olan günlerinde yirmişer lira harçlık vermiştir. Ali, ekim ayında toplam kaç lira harçlık almıştır?

A) 40
B) 60
C) 100
D) 120
 

Çözüm:

Ekim ayı 31 gündür. Bu soruyu çözebilmek için 1'den 31'e kadar olan sayılardan kaçının tam kare olduğunu bulmamız gerekir. Belirtilen aralıktaki tam kare sayılar: 1, 4, 9, 16 ve 25'tir. Ekim ayında 5 tam kare sayı olduğu için Ali 5 defa harçlık almıştır. Her gün için 20 lira harçlık aldığına göre, babasının Ali'ye verdiği toplam para, 5 × 20 = 100 liradır.

CEVAP: C

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Tam Kare Sayılar ve Karekökleri Konusuna Git