ÜÇGENLER


KONU 36: ÜÇGENLER-TEKRAR

BÖLÜM 4: KENAR UZUNLUKLARINA GÖRE ÜÇGENLER


BÖLÜM 4: KENAR UZUNLUKLARINA GÖRE ÜÇGENLER

Üçgenler kenar uzunluklarına göre üçe ayrılır:

  • Eşkenar Üçgenler,
  • İkizkenar Üçgenler ve
  • Çeşitkenar Üçgenler
Eşkenar Üçgen

EŞKENAR ÜÇGEN: Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir.

Eşkenar üçgenin iç açıları ... ve dış açıları ...'dir.

İkizkenar Üçgen

İKİZKENAR ÜÇGEN: İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir.

İkizkenar üçgenin eşit kenarlarıyla diğer kenarı arasında kalan açılar birbirine eşittir. Örneğin, yukarıdaki üçgende ...’dir. İkizkenar üçgendeki eş açılar ...'den küçüktür.

Çeşitkenar Üçgen

ÇEŞİTKENAR ÜÇGEN: Üç kenar uzunluğu da birbirinden farklı olan üçgenlere çeşitkenar üçgen denir.

Çeşitkenar üçgenin açıları birbirinden farklıdır.

Kenar uzunluklarına göre üçgenler örnek

Yukarıdaki şekilde B, C ve D noktaları aynı doğru üzerindedir. ... bir eşkenar ve ... bir ikizkenar üçgen olduğuna göre,

a) ... açısı kaç derecedir?

b) |BD| uzunluğu kaç birimdir?

 

a) ... Açısı

... bir eşkenar üçgen olduğuna göre, tüm iç açıları ...'dir.

Kenar uzunluklarına göre üçgenler örnek çözümü 1

... açısı ... açısını ...'ye tamamlar. Buna göre, ... açısı ...'dir.

İkizkenar bir üçgende eş açılar ...'den küçük olduğundan bu üçgendeki eş kenarlar AC ve CD; eş açılar ... ve ...'dır. Bu iki açının toplamı ...'ye eşittir. Dolayısıyla, ... açısının ölçüsü ... ÷ ... ...'dir.

b) |BD| Uzunluğu

... bir eşkenar üçgen olduğundan |AB| = |BC| = |AC| = 3 birimdir.

Kenar uzunluklarına göre üçgenler örnek çözümü 2

Açıları hesaplarken ... üçgenindeki eş kenarların AC ve CD olduğunu görmüştük. Buna göre, |CD| uzunluğu da 3 birimdir.

|BD| uzunluğu |BC| + |CD| toplamına eşittir. Dolayısıyla, |BD| = 3 + 3 = 6 birim uzunluğundadır.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Üçgenler Konu Tekrarı Konusuna Git