DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 45: GEOMETRİK CİSİMLER

ÇIKMIŞ SORULAR: GEOMETRİK CİSİMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 4
2014-2015 4
2015-2016 7
2016-2017 0
2017-2018 3
2018-2019 2
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2013-2014 TEOG

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

2013-2014 üçgen dik prizma sorusu

Şekilde izometrik kağıtta verilen açınım üçgen dik prizma oluşturacak şekilde kapatıldığında, A ve B noktaları hangi noktalar ile eşleşir?

A) K ve S
B) L ve T
C) N ve R
D) M ve P
 

Çözüm:

Verilen açınımı üçgen dik prizma oluşturacak şekilde kapattığımızda,

  • A noktasının L ile
  • B noktasının T ile

üst üste geldiğini görebiliriz.

2013-2014 üçgen dik prizma sorusunun çözümü

CEVAP: B


 
 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıda verilen geometrik cisimlerden hangisi, bir düzlemle kesildiğinde arakesit bir daire olamaz?

A) Dik dairesel koni

B) Dik piramit

C) Dik dairesel silindir

D) Küre

 

Çözüm:

A, C ve D seçeneklerinde verilen geometrik cisimler bir düzlemle kesilerek daire şeklinde bir ara kesit elde edilebilir. Dik piramit için böyle bir ara kesit elde edilemez.

A) Dik dairesel koninin kesiti-çıkmış soru

Dik dairesel koni

C) Dik dairesel silindirin kesiti-çıkmış soru

Dik dairesel silindir

D) Kürenin kesiti-çıkmış soru

Küre

CEVAP: B


 
 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2013-2014 üçgen dik prizma açınımı sorusu

Bir üçgen dik prizmanın açınımı olan kartonun tek tarafı şekildeki gibi boyanıyor. Bu karton boyalı kısmı dışında kalacak şekilde kapatıldığında elde edilen üçgen prizmanın görünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Üçgen dik primanın açınımı çıkmış soru
B) Üçgen prizma-çıkmış soru
C) Prizma açınımı-çıkmış soru
D) Üçgen dik prizmanın açınımı-çıkmış soru
 
 

Çözüm:

2013-2014 üçgen dik prizma açınımı sorusu-çözüm

Açınımda, yan yüzlerden geçen doğrunun ayrıtlarla kesiştiği noktalara A, B, C ve D isimlerini verelim.

B seçeneğinde verilen şekle baktığımızda, boyalı ve boyasız kısımları ayıran doğrunun sağ yüzeyin sağ üst köşesine kadar uzandığını görüyoruz. Bu nedenle sağ yüzeyin sağ üst noktası, A ismini verdiğimiz noktadır. Dolayısıyla, sağ yüzeyin solundaki nokta B ve sol yüzeyin solundaki nokta C olmalıdır. Fakat açınımda, C noktasının köşede değil ortalarda olması gerektiğini görürüz. B seçeneğinde verilen şekil bu üçgen prizmanın bir görünümü olamaz.

CEVAP: B


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Geometrik Cisimler Çıkmış Sorular ve Çözümleri