DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 45: GEOMETRİK CİSİMLER

ÇIKMIŞ SORULAR: GEOMETRİK CİSİMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TEOG SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2


ÇIKMIŞ SORULAR: GEOMETRİK CİSİMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TEOG SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2

Aşağıda, TEOG sınavlarında geometrik cisimlerle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 3 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için önceki veya sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dik dairesel silindir, tabanına dik ya da tabanına paralel bir düzlemle kesildiğinde arakesit aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Daire

B) Karesel bölge

C) Üçgensel bölge

D) Dikdörtgensel bölge

 

Çözüm:

Dairesel, karesel ve dikdörtgensel bölgeler elde edebildiğimiz halde, üçgensel bir ara kesit elde edemeyiz.

A) Dik dairesel silindirin dairesel kesiti-çıkmış soru

Daire

B) Dik dairesel silindirin silindirin kare kesiti-çıkmış soru

Karesel Bölge

D) Dik dairesel silindirin dikdörtgen kesiti-çıkmış soru

Dikdörtgensel Bölge

CEVAP: C


 
 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Birbirine eş 4 tane eşkenar üçgen ve bir kareden oluşan aşağıdaki şekillerden hangisi, bir kare piramidin açınımı olamaz?

A) Kare piramitin açınımı çıkmış soru
B) Kare piramit-çıkmış soru
C) Piramit açınımı-çıkmış soru
D) Kare piramitin açınımı-çıkmış soru
 
 

Çözüm:

Kare piramitte yan yüzleri oluşturan üçgensel bölgelerin tepe noktaları ortaktır. Bu nedenle kare ile kesişen tabanların karşısındaki köşeler, tek bir noktada kesişir. C seçeneğindeki açınımdan bu şarta uyan bir geometrik cisim elde edilememektedir.

CEVAP: C


 
 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıda isimleri verilen geometrik cisimlerden hangisi tabanına dik bir düzlem ile kesildiğinde ara kesit bir kare olamaz?

A) Düzgün altıgen dik prizma

B) Dik dairesel silindir

C) Kare dik piramit

D) Küp

 

Çözüm:

A, B ve D seçeneklerindeki geometrik cisimler, tabanlarına dik bir düzlem ile kesildiğinde karesel ara kesit elde edilebilir. Kare dik piramit ile verilen şartlara uyan bir kare elde edilemez.

A) Altıgen prizmanın kesiti-çıkmış soru

Düzgün altıgen dik prizma

B) Dik dairesel silindirin silindirin kare kesiti-çıkmış soru

Dairesel dik silindir

D) Küpün kesiti-çıkmış soru

Küp

CEVAP: C


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Geometrik Cisimler Çıkmış Sorular ve Çözümleri