DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 45: GEOMETRİK CİSİMLER

ÇIKMIŞ SORULAR: GEOMETRİK CİSİMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TEOG SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-3


ÇIKMIŞ SORULAR: GEOMETRİK CİSİMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TEOG SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-3

Aşağıda, TEOG sınavlarında geometrik cisimlerle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 3 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için önceki veya sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdaki cisimlerden hangisi tabanına dik bir düzlemle kesildiğinde ara kesit bir üçgen olamaz?

A) Dik koni-çıkmış soru
B) Üçgen dik piramit-çıkmış soru
C) Üçgen dik prizma-çıkmış soru
D) Kare dik piramit-çıkmış soru
 
 

Çözüm:

Dik koni, üçgen dik piramit ve kare dik piramitin tabana dik ara kesitleri üçgen olabilir. Üçgen dik prizma için aynı durum söz konusu değildir.

A) Altıgen prizmanın kesiti-çıkmış soru

Dik Koni

B) Üçgen dik piramitin üçgen kesiti-çıkmış soru

Üçgen Dik Piramit

D) Kare piramitin kesiti-çıkmış soru

Kare Dik Piramit

CEVAP: C


 
 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi bir kare dik prizmanın açınımı olamaz?

A) Kare dik prizma açınımı-çıkmış soru
B) Kare dik prizma-çıkmış soru
C) Prizma açınımı-çıkmış soru
D) Yanlış prizma açınımı-çıkmış soru
 
 

Çözüm:

D seçeneğindeki dikdörtgenleri katladığımızda alt ve üst yüzeyleri oluşturması gereken karelerin üst üste geldiğini görebiliriz. Bu seçenekteki açınım bir kare dik prizma oluşturmaz.

CEVAP: D


 
 

2015-2016 TEOG

 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

2015-2016 dikdörtgen prizma sorusu
2015-2016 dikdörtgen prizması açınımı sorusu

Yukarıdaki şekilde bir dikdörtgenler prizması ve bu prizmanın açınımı verilmiştir.

Buna göre açınımındaki X noktası dikdörtgenler prizmasının hangi köşesidir?

A) G
B) F
C) E
D) H
 

Çözüm:

Ön yüzdeki ayrıtları D-C doğrultusunda takip ettiğimizde sırasıyla D-C-F-G-D noktalarının gelmesi gerektiğini görebiliriz. Buna göre, X noktasına karşılık gelen nokta G'dir.

2015-2016 dikdörtgen prizması açınımı-çözüm

CEVAP: A


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Geometrik Cisimler Çıkmış Sorular ve Çözümleri